Jaunums
Simtiem novada iedzīvotāji vienojas atbalsta sarīkojumā Ukrainas tautai

Atbalsta sarīkojumā “Ukrainai ar mīlestību – katrai balsij vieta!”, kas notika 13. martā pie Vecumnieku tautas nama, pulcējās ļaudis, kas vēlējās sajust īpašo vienotības gaisotni un ar savu artavu piedalīties palīdzības gatavošanā tiem, kas, bēgot no kara, par patvēruma vietu izvēlējušies mūsu valsti un novadu.

Cilvēki pulcējās Ukrainas karogu krāsās – zilās/dzeltenās jakās, dzeltenās šallēs, rokās turot lentītes un Ukrainas karogus.

Agrita Bēma un Elgars Burkovskis no “Pārsteigumu karuseļa” bija izveidojuši dekorācijas no ziliem un dzelteniem baloniem, kā arī dāvāja tos skatītājiem.

Skatuve vienoja profesionāļus un amatiermāksliniekus – latviešus, lietuviešus, ukraiņus, krievus, baltkrievus . Cilvēki saprotas, tautas vienojas. Daudzkārt tika uzsvērts, ka mums nav jācīnās pret kādu tautu, bet gan pret ļaunumu, kam nav ne tautības, ne robežu.

Sarīkojumu atklāja Kristīne Dina Bitēna un Atvars Sirmais, vadot kopīgu Latvijas valsts himnas dziedājumu. Savukārt Inguna Kalniņa un Jurgita Červinska, emocionāli izpildīja Ukrainas valsts himnu, aicinot pievienoties klātesošos ukraiņus. Viņu ierašanās uz skatuves bija īpaši aizkustinošs brīdis, kas raisīja asaras gan pašiem, gan arī skatītājiem.

Iedzīvotājus uzrunāja Dace Šileika, Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja. Savukārt Lauris Mediņš, Vecumnieku nodaļas vadītājs, ieskicēja situāciju Krievijas izraisītajā karā.

Ingmārs Līdaka, Bauskas novada domes deputāts, pasvītroja šā kara īpašo nežēlību, jo tas vērsts pret mierīgajiem iedzīvotājiem, un okupanti nav pat vilcinājušies iznīcināt zooloģisko dārzu ar visiem dzīvniekiem.

Gints Jankovskis pārstāvēja biedrību “Laiks jauniešiem”. Biedrība ir galvenais koordinators Bauskas novadā (kopējā valsts oficiālajā Ukrainas atbalsta tīklā). Viņš informēja par iespējām ziedot. Tika saziedoti naudas līdzekļi € 515 apjomā. Ar pirmās nepieciešamības precēm un sadzīves priekšmetiem tika piepildīts pilns CityBee Latvia busiņš. Paldies, Jums par lielo atbalstu un turpinām tādā pat garā, lai sniegu palīdzību Ukrainas pilsoņiem.

Bija ieradušies jaunsargi no Vecumnieku vienības, un klausītājus uzrunāja tās instruktors seržants Klāvs Zaļkalns.

Jurgita Červinska ar dziesmu no izrādes “Ronja – laupītāja meita” vēlēja, lai varam vakaros doties pie miera tikpat laimīgi, kā no rīta cēlušies. Folkloras kopa “Tīrums”, vadītāja Irita Vimba, izpildīja ukraiņu tautasdziesmu. Savukārt Lietuvas karogu un tautasdziesmas uz sarīkojumu atveda Biržu kultūras centra folkloras kopa “Siaudela”, ko vada Jurate Garneliene.

Ukrainas karā iet bojā bērni. Viņi ir neaizsargāti, nesaprot, kāpēc tiek šauts. Viņi neprot laikā paslēpties. Viņi vēlas pētīt dzīvi, rotaļāties. Tāpēc rotaļas vieglumā dziedāja ansambļa “Dzeguzīte” mazo bērnu grupiņa Kaivas Gaigalas vadībā.

“Protams, mēs būsim Vecumniekos! Mēs gribam būt ar jums! Mēs jūs atbalstīsim!” ar tādiem vārdiem atsaucās gandrīz visi uzrunātie mākslinieki un gatavoja savu uzstāšanos kā dāvanu, kā veltījumu varonīgajai tautai, kas aizstāv savu zemi, un arī mums šeit, Latvijā, jo tikai atbalstot citam citu ir iespējams izturēt spriedzi, ko mūsu sirdīs rada netālais karš.

Sarīkojumā uzstājās Jānis Paukštello ar savu īpašo dziesmu “Cielaviņa”. Indra Burkovska stāstīja par Volodimira Zelenska ceļu no aktiera līdz valsts prezidentam. Inguna Kalniņa, Andris Daņiļenko un Valdis Zilveris kopīgi atskaņoja pazīstamas dziesmas, skatītājiem dedzīgi dziedot līdz.

Nostāju pret karu pauda pagastu nodaļu vadītājas Santa Bračka (Bārbele), Ineta Skustā (Skaistkalne) un Iveta Radziņa (Valle). Lūgsnā par mieru klātesošos vadīja Vecumnieku luterāņu draudzes mācītājs Roberts Otomers.

Stāstu par to, kā karš Ukrainā licis pārskatīt dzīves svarīgās vērtības, izstāstīja Stelpē dzīvojošais Lielbritānijas pilsonis Rodžers Heizeldens.

Sarīkojuma vadītājs Egils Neliuss nodeva sveicienus, laba vēlējumus un atbalsta apliecinājumus no Francisko Portiljo (Spānija) un Aleksandra Kobevīka (Norvēģija). Ierakstā klausījāmies Dāvida Zdravkoviča (Serbija) sveicienu un iedziedātu fragmentu no dziesmas “Es atnācu uguntiņu” latviešu valodā. Viņš arī pauda pateicību par silto uzņemšanu Vecumnieku novadā 2014. gadā, kad viņš šeit viesojās un sniedza vairākus koncertus.

Deja pauž attieksmi, mierina un vieno. Kopīgā dejas priekšnesumā vienojās vidējās paaudzes deju kolektīvi “Stelpe”, vadītāja Lāsma Skābuliņa, “Valle”, vadītāja Astrīda Celmiņa un “Vēveri” no Vecumniekiem, vadītāja Sarmīte Vēvere. Vingrā solī dejas prieku pauda senioru deju kolektīvs “SenValle”, vadītāja Astrīda Celmiņa.

Ar dzejas priekšnesumiem un vārdos paustām personīgām izjūtām piedalījās amatierteātri “Re, mēs te!” no Stelpes, vadītāja Dagmāra Venclova, un “Laucis” no Jaunsaules, vadītāja Inga Cepure.

Ar dziesmām uzstājās Ingus Pavinkšnis, Gints Lācis un Uldis Mantons no Bārbeles, vokālās grupas Lux Sonus dalībniece Sindija Tuča, sieviešu vokālie ansambļi “Nianse” no Stelpes, vadītāja Iveta Grantiņa, un “Uguntiņas” no Jaunsaules, vadītāja Antra Balgalve.

Dzimtenes sajūtām viļņoties lika koris “Maldugunis”, vadītāja Sindija Druva, koncertmeistars Jurģis Rāts. Spēcīgi un pārliecinoši par gaismas neapturamo atnākšanu dziedāja Misas sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes”, kuras vada Austra Galvanovska.

Kā krāšņa odziņa pašā noslēgumā izskanēja starptautisku konkursu laureātes, komponistes un mūziķes Sabīnes Berezinas izpildītā dziesma ukraiņu valodā.

Sarīkojumu atbalstīja Vecumnieku tautas nama vadītāja Sandra Vēvere.

Sarīkojuma veidotāji pateicas veikaliem “Vesko” un “Pīlādzis”, picērijai “Pie Martas un Marijas”, uzņēmumam “Stelpes minerālūdens”, kā arī tehniskā nodrošinājuma meistariem Andrejam Skābuliņam un Dmitrijam Gridjuško, kuri veica sarīkojuma apskaņošanu.

Par vērtīgiem ieteikumiem un iedrošinājumu paldies Evitai Novickai un Lilitai Lauskiniecei.

Tomēr vislielāko paldies, sarīkojuma veidotāji, vēlas sacīt visiem tiem siltajiem, sirsnīgajiem, stiprajiem līdzcilvēkiem, kuri ziedo pārtiku, sadzīves priekšmetus, pauž Ukrainas cilvēkiem mīlestību arī labu vārdu vai apskāvienu. Katra dāvana, kas dota no sirds, ir reizē arī vēsts, kas saka: “Jūs neesat vieni šeit, svešā zemē. Mēs esam jūsu draugi, mēs vēlam labu jums, jūsu mīļajiem un jūsu dzimtenei. Mēs visi esam viena tauta – Cilvēki.”

Sarīkojuma vadītājs Egils Neliuss atklāj: "Ukraiņu ģimenes ir pārsteigtas par sirsnību, ko tās saņem no Latvijas cilvēkiem. Mūsu sapratne, draudzīgums un dāsnums ļoti palīdz viņiem pārdzīvot pēdējā laika sāpīgos zaudējumus."

Atgādinām, ka Ministru kabinets 24.februāra ārkārtas sēdē mainīja Covid-19 pulcēšanās ierobežojumus, ārtelpās atļaujot pulcēties līdz 3000 personām, to pamatojot ar nepieciešamību rast iespēju plašākai sabiedrībai nevardarbīgā veidā paust viedokli un nostāju pret notiekošo pasaulē.

Gija Spula,
Sabiedrisko attiecību speciāliste