bibliotēkas

30. novembra Bauskas novada domes sēdē pieņemts lēmums par Bauskas Centrālās bibliotēkas struktūrvienības „Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka” likvidāciju.

Līdz šim bibliotēka atradās privātās telpās, taču to īpašnieks ir uzteicis turpmāku telpu izmantošanu bibliotēkas vajadzībām no 2024. gada 1. janvāra. Mežotnes pagasta Jumpravā citu piemērotu telpu, kur varētu pārcelt bibliotēku, nav.

Ņemot vērā, ka Jumpravas bibliotēka ir viena no trim Mežotnes pagasta teritorijā esošām bibliotēkām un atrodas vienādā attālumā no Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēkas un Bauskas Centrālās bibliotēkas, ir pieņemts lēmums to slēgt.

Pēc Jumpravas bibliotēkas slēgšanas bibliotekāros pakalpojumus pēc pieprasījuma (vienu līdz divas reizes mēnesī) nodrošinās Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka, piegādājot pasūtītos izdevumus Jumpravā.

Esošais Jumpravas bibliotēkas krājums tiks nodots citām Bauskas novada bibliotēkām.