2023.gada 9.februārī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

  1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr.3 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai".
    1. Ziņo: Laura Ārente
    2. Uzaicināti: Jolanta Kalinka
  2. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana" (Active and healthy ageing).
    1. Ziņo: Laura Šterna

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Kalniņš