Pašvaldība
Sociālā un veselības komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 15.jūlijā plkst. 09:00
Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “Bauska””.
Ziņo: Dina Romanovska

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Kalniņš