Sociālā joma
Jaunās telpas

Bauskas novada Sociālais dienests informē, ka sociālie darbinieki Iecavā no veselības centra telpām Dzirnavu ielā 1 ir pārcēlušies uz jaunajām telpām Baldones ielā 65.

Darbinieku kontakti un pieņemšanas laiki paliks nemainīgi, un tie ir pieejami šeit:

Pašlaik, kamēr vēl norit iekārtošanās jaunajās darba telpās, klientiem lūgums iepriekš telefoniski sazināties, lai vienotos par apmeklējuma laiku.    

Sociālais dienests apdzīvos daļu telpu ēkas 2. stāvā. Nedaudz vēlāk ēkā plānots sniegt arī sociālos pakalpojumus: dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kuru nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldība deleģējusi biedrībai “Cerību spārni”.

Sarkanās skolas pārbūve, kas tika uzsākta 2022. gada vasarā, veiksmīgi noslēdzās 2023. gada nogalē. Būvprojekts tika sadalīts piecās kārtās, būvdarbi noritēja trīs būvdarbu līgumu ietvaros, un objekta izbūvei tika piesaistīts finansējums no diviem dažādiem ārējiem finanšu avotiem.

Projekta gaitā veikta ēkas pilnīga pārbūve, tajā skaitā izbūvēts jauns 1. stāva pārsegums, abu stāvu telpu plānojums, iekšējās komunikācijas, ārējais kanalizācijas un ūdensapgādes tīkls, elektroapgādes tīkls un gāzes pievads, nosiltināts mansarda stāvs. Nomainīti visi logi un ārdurvis, veikts ēkas fasādes remonts un piegulošās teritorijas pārplānojums, izbūvējot jaunus celiņus un autostāvvietas, asfaltējot un bruģējot pievedceļus, kā arī labiekārtojot teritoriju.

Kabinets ģimenes atbalstam
Ģimenes atbalsta speciālistu kabinets atjaunotajā ēkā.
Pacēlājs
Pieejamības nodrošināšanai kāpnes aprīkotas ar pacēlāju.