Jaunatne Bauskas novads
Gada jaunietis 2023
Foto: Elīza Dzene

Piektdienas, 24. novembra, vakarā Iecavas vidusskolas zālē norisinājās konkursa „Bauskas novada Gada jaunietis 2023” noslēgums. Klātesošie iepazina titula pretendentus un izteica vēlējumus aktīvo jauniešu turpmākajām gaitām.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks atzina, ka ir prieks sveikt tos, kuri godprātīgi strādājuši un mācījušies. Klāt ir klusais adventes laiks, kad tiek izvērtēti katra padarītie darbi. Godināšanas pasākumos sakām paldies par devumu sabiedrības labā gan vietējiem uzņēmējiem un citiem pieaugušajiem novadniekiem, gan arī aktīvākajiem jauniešiem. „Tāpēc arī jums milzīgs paldies, jo jūs esat mūsu nākotne. Jūs esat tas zvans, kas ieskandina pārējos un mudina censties un strādāt mūsu novada labā. Neizmirstiet savas mājas arī turpmāk, kad būsiet beiguši skolas. Nāciet atpakaļ, mēs jūs visus gaidām! Lai veiksmīgs un laimīgs jums nākamais gads!”

Maceks pasniedz balvas

2023. gadā Bauskas novads nes Latvijas jauniešu galvaspilsētas nosaukumu, un šis ir viens no nozīmīgākajiem gada pasākumiem. Tas akcentē tādas vērtības kā drosmi, uzņēmību, pacietību, entuziasmu, atbildību par sevi un saviem darbiem. Spēju aizraut, būt patriotam un godam pārstāvēt savu novadu. „Šīs vērtības mūs iedvesmo novērtēt un pateikt paldies. Paldies, jaunieši, par jūsu dzirksti, enerģiju un jūsu stāstu!” sacīja novada administrācijas Jaunatnes nodaļas vadītāja Līga Briģe.

Gada jaunieša titulam bija izvirzīti 14 jaunieši.

Vecuma grupā 13-15 gadi:

 • Rūdolfs Ozoliņš;
 • Monta Milzere;
 • Kristiāna Lasmane;
 • Sabīne Freimane;
 • Elizabete Polone;
 • Nikola Maļiņiča.
13-15

Vecuma grupā 16-18 gadi:

 • Patrīcija Keita Gridzbaure;
 • Čelsija Viktorija Gerika;
 • Elza Draudziņa;
 • Keita Kondore;
 • Patriks Vencels.
16-18

Vecuma grupā 19-25 gadi:

 • Eva Reinfelde;
 • Linda Libere;
 • Nikola Smirnova.

 

19-25

Katra nominētā jaunieša stāstu klātesošajiem izstāstīja pasākuma vadītājas - Iecavas vidusskolas skolnieces Lianda Žvirble un Karīna Beta. Ar deju priekšnesumiem uzstājās Iecavas kultūras nama Mūsdienu deju grupa.

Mūsdienu dejas

Bauskas novads ir mūsu mājas, vieta, kur augt, pilnveidoties, sapņot un savus sapņus realizēt. Sakot paldies par ieguldījumu mūsu novada veidošanā un attīstībā, tika godināti visi nominanti. Savukārt Atzinības rakstu un balvu ar gravējumu saņēma trīs laureātes – pa vienai katrā vecuma grupā.

13-15 gadu vecuma grupā Gada jaunieša tituls piešķirts Kristiānai Lasmanei – smaidīgai un mērķtiecīgai jaunietei, kura prot iedvesmot savus vienaudžus. Kristiāna aktīvi iesaistās Iecavas Jauniešu centra ikdienas aktivitātēs, iniciējusi biedrības „Jauniešu acīm” dibināšanu, sekmīgi vada organizācijas biedrus, organizē pasākumus, ir izveidojusi biedrības kontu Instagram un informē biedrības sekotājus ar sociālā medija starpniecību.

Viņa aktīvi iesaistās arī Bauskas novada jaunatnes politikas veidošanā, piedalījās Jauniešu forumā Vecumniekos, kā arī trīs dienu nometnē un forumā Lietuvā, Pakrojā, kur pārstāvēja Latviju.

Kristiāna ir ieguvusi 1. vietu Iecavas vidusskolas Dzejas dienu daiļrunas konkursā 8. un 9. klašu grupā. Piedaloties XII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA, iecavniece ieguvusi godpilno 3. vietu, kā arī saņēmusi Atzinību par labāko izvēles skaņdarba atskaņojumu. Savukārt Iecavas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa „Uguntiņa” sastāvā iegūts 1. pakāpes diploms Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku koklētāju ansambļu skatē. Kristiāna arī apmeklē floristikas pulciņu un vieglatlētikas treniņus Iecavas sporta skolā „Dartija”.

16-18 gadu vecuma grupā par Gada jaunieti atzīta Keita Kondore. Jauniete raksturota kā laba organizatore, klases un skolas enerģijas dzirkstelīte, ideju ģeneratore un īstenotāja, viedokļu līdere. Viņa ar panākumiem piedalās gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan dažādos konkursos. 1. vietu ieguvusi fizikas 2. posma olimpiādē, augstāko pakāpi - skatuves runas konkursā valsts līmenī, bet 5. vietu - konkursā „BIO – GO HIGHER”.

Mācību procesā viņa ar savu padomu ir neatsverams atbalsts klases biedriem. Keita ir apveltīta ar augstu intelektu, daudz lasa, viņai piemīt tēlaina un bagāta valoda, izcili prot uzstāties publikas priekšā, ar savu harismātisko personību iedvesmot un aizraut jauniešus.

Keita veic brīvprātīgo darbu jauniešu biedrībā „Laiks jauniešiem”, ir Jauniešu domes, jauniešu neformālo grupu „Jaunatne Rainī” un „Bauskas jaunieši” dalībniece. Vairāku pasākumu autore. Realizējusi projektu  Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu domes stiprināšanai.

Piedalījusies 10. Jauniešu Saiemā, festivālā „Lampa” un Erasmus +projektā.

Vecākajā grupā, 19-25 gadi,  galvenā balva tikusi biedrības „Vieddoma” raidījuma „Ziņu dienests” veidotāju komandas loceklei Nikolai Smirnovai. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studente savas prasmes pielieto, veidojot LU digitālo vēstnesi, veicinot universitātes atpazīstamību un uzrunātu jauniešus studēt.

Nikola ir pasākumu organizatore, scenāriju autore, sižetu veidotāja, radoša, mērķtiecīga un daudzpusīga jauniete. Bauskas 2. vidusskolā veidojusi popielu „SUPER HITS” un „Mīlas fortūnas” Valentīndienas pastu. Ieguvusi „Very Verified: Media Literacy in the Baltic” medijpratības treneres sertifikātu. Piedalījusies Bauskas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu forumā „IEZĪMĒ SEVI”, Latviešu valodas aģentūras organizētajā akcijā „Valodas pingpongs”, Latvijas Radio 5 raidījumā „Vēlās brokastis”.

Jaunietes sirdslieta jau 15 gadus ir deja. Viņa ir deju kolektīva „Mēmelīte” dalībniece un piedalījusies arī Dziesmu un deju svētkos.

Laureātes

Visas trīs laureātes saņēma atbalstītāju apsveikumus un sacīja paldies par iespēju būt novērtētām.

Pašvaldība pateicas visiem, kas ne vien ievērojuši un novērtējuši jauniešu veikumu, bet arī virzījuši Gada jaunieša titula piešķiršanai.

Visiem konkursa dalībniekiem vēlam ticību sev un savai varēšanai. Ar neatlaidību virzīties uz savu mērķi, piepildīt savu dzīves ceļu ar idejām, labiem darbiem un draugiem. Pilnveidojiet sevi un nekad neapstājieties!