Sabiedrības līdzdalība Bauskas novads
attēls

Pateicamies visiem sabiedriski aktīvajiem novadniekiem, kuri ir jau iesnieguši pieteikumu dalībai iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs. Tomēr ir vairākas teritorijas, kurās nav saņemts nepieciešamais pieteikumu skaits. Tāpēc Bauskas novada pašvaldība līdz šī gada 6. decembrim pagarina pieteikšanos iedzīvotāju padomēm Bauskas pilsētā, Brunavas, Codes, Dāviņu, Iecavas, Mežotnes, Skaistkalnes, Vecsaules, Vecumnieku un Viesturu pagastā.

Aizpildītu iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļa kandidāta pieteikumu var iesniegt, elektroniski parakstītu nosūtot uz pasts@bauskasnovads.lv vai  papīra formātā tuvākajā apvienības pārvaldē vai pagasta nodaļā.

Kā vēstīts jau iepriekš, 2023. gada 1. janvārī stājies spēkā jauns Pašvaldību likums, kurā iekļautas plašas iespējas sekmēt iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās. Viens no veidiem ir iedzīvotāju padomes.

Jo lielāka pašvaldība, jo vairāk palielinās fiziskā distance starp vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldību. Iedzīvotāju padomes ir nepieciešamas, lai iedzīvotājiem būtu dots instruments, kā lemt par sev svarīgiem vietējiem jautājumiem, ietekmēt to, kas notiek vistuvākajā apkārtnē, uzlabot savu un savu līdzcilvēku dzīvi.

Lai aptvertu visu Bauskas novadu un pārzinātu katras teritorijas vajadzības, noteikumi paredz iedzīvotāju padomju izveidi 20 pašvaldības administratīvo teritoriju vienībās – pa vienai katrā novada pilsētā un pagastā: Bauskas pilsētā, Iecavas pilsētā, Bārbeles pagastā, Brunavas pagastā, Ceraukstes pagastā, Codes pagastā, Dāviņu pagastā, Gailīšu pagastā, Iecavas pagastā, Īslīces pagastā, Kurmenes pagastā, Mežotnes pagastā, Rundāles pagastā, Skaistkalnes pagastā, Stelpes pagastā, Svitenes pagastā, Valles pagastā, Vecsaules pagastā, Vecumnieku pagastā un Viesturu pagastā.