Uģis Saukums

15. aprīlī noslēdzies atkārtots konkurss, kura rezultātā par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas novada komunālserviss” valdes locekli ar kompetenci klientu apkalpošanā un korporatīvās pārvaldības jomā iecelts Uģis Saukums.

Iepriekš četrus gadus U. Saukums ieņēma SIA “Vides serviss” valdes locekļa amatu.  Pamata pienākumos ietilpa pašvaldības deleģēto uzdevumu veikšana Bauskas pilsētā. Svarīgākie no tiem pašvaldības teritoriju (ielas, trotuāri, zaļās zonas) apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana bijušā Bauskas un Rundāles novada teritorijā un namu apsaimniekošana Bauskas pilsētā. Pēc SIA “Bauskas novada komunālserviss” izveidošanas U. Saukums vadīja uzņēmuma Bauskas iecirkni.

Stājoties SIA “Bauskas novada komunālserviss” valdes locekļa amatā, Uģis Saukums par sava darba  pašreizējo prioritāti nosauc atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu attīstību Bauskas novadā.  “Pašlaik svarīgākā aktualitāte ir atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu uzsākšana Vecumnieku apvienības teritorijā (sešos novada pagastos). Savukārt, skatoties uz reģionālo atkritumu apamniekošanas plānu,  būtiski ir attīstīt iespēju uz vietas pārstrādāt parka un dārza atkritumus, tos kompostējot,” tā U. Saukums. Namu apsaimniekošanas jomā jaunais valdes loceklis plāno aktualizēt namu renovācijas projektu jautājumu.

Kā vēstīts jau iepriekš, 31. janvārī par uzņēmuma valdes locekli ar kompetenci kapitālsabiedrības pamatdarbības veikšanā tika iecelts Dzintars Cāzers.

Atklāts konkurss uz sabiedrības valdes locekļa amatu (amata profils – valdes loceklis ar kompetenci klientu apkalpošanā un korporatīvās pārvaldības jomā) tika izsludināts 2024. gada  27. februārī ar pieteikšanās termiņu līdz 19. martam. Noteiktajā termiņā tika saņemti 10 pieteikumi.

Pretendentus izvērtēja Bauskas novada pašvaldības izveidota nominācijas komisija: komisijas priekšsēdētājs Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, un komisijas locekļi: Edgars Paičs, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” vadītājs; Laura Ārente, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja; Margarita Epermane, Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekle; Sandis Dejus, biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” izpilddirektors; Toms Auškāps, AS “Balticovo” valdes loceklis.  

Konkursa 1. kārtā komisija izvērtēja amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, tika pieņemts lēmumums septiņas kandidatūras izslēgt no turpmākas dalības konkursā, savukārt uz konkursa otro kārtu uzaicināt trīs pretendentus.

Konkursa 2. kārtā tika veikta padziļināta kandidātu vērtēšana, veicot kompetenču interviju, kurā tika novērtēta kandidātu profesionālo un vispārējo prasmju piemērotība sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai (redzējums par sabiedrības darbību un darbības jomu pārzināšana, spēja sniegt kompetentas atbildes uz jautājumiem, komunikācijas prasmes, valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences).

Apkopojot vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu par atbilstošāko atzīt un sabiedrības valdes locekļa amatam (amata profils – valdes loceklis ar kompetenci klientu apkalpošanā un korporatīvās pārvaldības jomā) virzīt kandidātu, kurš ieguvis augstāko vidējo punktu skaitu abās konkursa kārtās kopā.