Jaunums
Valdība apstiprina atbalstu mājsaimniecībām ar propāna-butāna gāzes un dīzeļdegvielas apkuri

Saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu, 2023. gada 17. janvāra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Klimata un enerģētikas ministrijas likumprojekts, kas paredz sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieauguma daļēju kompensāciju.

Sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieaugumu kompensē 50% apmērā virs noteiktā sliekšņa, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas vidējam tarifam iepriekšējā apkures sezonā - 70 eiro/MWh. Izmaksu pieaugumu kompensācija paredzēta līdz paredzamajiem cenas griestiem, bet ne vairāk kā noteiktu apjomu, kas ir pietiekams vienas mājsaimniecības siltumapgādes nodrošināšanai.

Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna gāze) izmaksu pieaugumu kompensē līdz 1 tonnai sašķidrinātās naftas gāzes, ja izmaksas pārsniedz 0,91 eiro/kg, bet ne vairāk kā 1,29 eiro/kg.

Marķētās dīzeļdegvielas (dīzeļdegviela) izmaksu pieaugumu kompensē līdz 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas, ja izmaksas pārsniedz 0,69 eiro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 eiro par litru.

Tāpat kā citos atbalsta maksājumos kompensācijas maksā iekļauts PVN.

Mājsaimniecības lietotājs, kurš ir iegādājies propāna – butāna gāzi vai dīzeļdegvielu, sākot no 2022. gada 1. maija līdz šī gada 30. aprīlim, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem vēršas pašvaldībā, kas pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savukārt valsts tad sekojoši atmaksā šo kompensāciju pašvaldībai.

Iesniegumu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai ir paredzēta, sākot no 2023. gada 1.februāra.

Kopējais nepieciešamais finansējums šī atbalsta sniegšanai ir 10 943 340 eiro apmērā, kas tiks nodrošināts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai 2023.gadā paredzētā finansējuma ietvaros.

Avots:

Klimata un enerģētikas ministrija