Der zināt
Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunā veselības aprūpes jomu

Šodien darba vizītē Bauskas novadā ieradies Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis (A/P!). Vizītes pirmajā daļā I.Dūrītis tikās ar pašvaldības pārstāvjiem – sarunā piedalījās Aivars Okmanis, Bauskas novada domes priekšsēdētājs, Laine Baha, Sociālās un veselības komitejas deputāte, Marta Augucēviča, Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas vadītāja, Kristīne Brūvele, Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības vadītāja.

Marta Augucēviča informēja par esošo situāciju veselības jomā Bauskas novadā, par Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas darba specifiku, sadarbības attīstību ar veselības jomas pārstāvjiem. Kristīne Brūvele Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības vadītāja, prezentēja Sociālā dienesta struktūru, pašvaldības īstenotos sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības projektus.

Diskusijā ar pašvaldības pārstāvjiem tika pārrunāti jautājumi, kas skar veselības aprūpes pakalpojumu klāstu un kvalitāti Bauskas novadā, iespējamie attīstības virzieni, esošais pašvaldības atbalsts – rezidentu stipendijas studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu. Pašvaldība stipendijas topošajiem ārstiem nodrošina kopš 2018.gada. Šobrīd Bauskas novada pašvaldībai ir aktīvi līgumi ar diviem ģimenes ārstiem, ginekologu un dermatologu, ar nosacījumu, ka piecus gadus pēc rezidentūras jaunais ārsts strādā novadā. Tas ļaus piesaistīt speciālistus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai mūsu novadā. Pretējā gadījumā jaunie speciālisti bieži izvēlas savu darbību uzsākt lielajās pilsētās.

Apmeklējot SIA "Bauskas slimnīca", tika pārrunāti aktuālākie  veselības nozares problēmjautājumi un izaicinājumi. Bauskas slimnīcas valdes locekle Mirdza Brazovska iezīmēja iespējamos veselības nozares attīstības virzienus Bauskas novadā -  kvalitatīvas primārās aprūpes nodrošināšana, terapijas nodaļas piedāvājuma attīstīšana “Bauskas slimnīcā”, sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Vizītes ietvaros atzinīgi tika novērtēta “Bauskas slimnīcas” Rehabilitācijas nodaļa, kas piedāvā daudzveidīgus un augstas kvalitātes rehabilitācijas pakalpojumus. “Mūsu sniegtie rehabilitācijas pakalpojumi ir pierādījums tam, ka pirmā līmeņa slimnīcās ir iespējams nodrošināt specializētu, kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu”, atzina M.Brazovska. Tomēr ir vairāki būtiski aspekti, par kuriem būtu jādomā veselības nozarei nākotnē – pietiekams neatliekamās medicīnas pakalpojumu nodrošinājums, īpaši lauku teritorijās, paliatīvās aprūpes pakalpojuma attīstība tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvotu sadalījums. Ilmārs Dūrītis uzsvēra nepiešmību nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu un drošu  veselības aprūpes pakalpojumu ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no dzīvesvietas. Tāpat viņš atzinīgi novērtēja Bauskas slimnīcas devumu pandēmijas laikā, kā arī tās būtisko lomu novadā arī nākotnē.

Darba vizīti I.Dūrītis noslēdza sociālajā aprūpes centrā “Derpele”, kur sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, nodrošina biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”. Sociālās aprūpes centrā “Derpele” kopā ar direktores vietnieci Inu Krūminu tika pārrunāti jautājumi, kas skar tur esošo klientu veselības aprūpi un tās nodrošināšanas iespējas.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa