Veselība
Vizīte

Ceturtdien, 9. maijā, darba vizītē Bauskā ieradās veselības ministrs Hosams Abu Meri, lai pārrunātu veselības jomas aktualitātes ar Bauskas slimnīcas un Bauskas novada pašvaldības pārstāvjiem.

Vizītes pirmajā daļā ministrs devās uz Bauskas slimnīcu, kur tās vadītāja Margarita Epermane klātesošos iepazīstināja ar iestādes aprūpes pakalpojumu klāstu, to kvalitāti, kā arī iezīmēja iespējamos veselības nozares attīstības virzienus. Daloties ar pēdējo gadu laikā gūtajiem sasniegumiem un iecerēm, M. Epermane sacīja:

„Runājot par slimnīcas darbu, mums ir svarīga arī darbinieku labbūtība. Vēlamies, lai šeit viņi justos komfortabli un uz darbu nāk ar prieku. Labprāt uzklausām viņu idejas un dažkārt tās arī īstenojam.”

Vizīte

Diskusijā iesaistījās arī pašvaldības pārstāvji, lai pārrunātu aktuālākos veselības nozares problēmjautājumus. Hosams Abu Meri slimnīcas vadību un personālu informēja par 30. aprīlī valdībā pieņemto informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstību, kas šogad un turpmākajos divus gadus paredz veikt pasākumus, kas vērsti uz ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzību un efektīvu slimnīcu tīkla pārvaldību. Ministrs skaidroja, ka papildu finansējums tiks novirzīts slimnīcu Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļām un observācijas gultu nodrošinājumam. Lai segtu izmaksas, kas saistītas ar datu integrācijas pilnveidošanu un nodošanu E-veselībai, paredzēts īpašs maksājums slimnīcām, jo datu pieejamība sekmē pacientu aprūpes kvalitāti un ātrumu, nodrošina visaptverošas informācijas pieejamību ārstniecības personām. Pārskatot slimnīcu spēju nodrošināt pakalpojumus atbilstoši noteiktam līmenim, notiks pāreja no zemāka līmeņa slimnīcām uz komplicētākiem pakalpojumiem augstāka līmeņa slimnīcās. Hosams Abu Meri sacīja: 

„Ir būtiski saprast, kādus pakalpojumus var piedāvāt un nodrošināt ikviena slimnīca reģionā. Gandarījums par Bauskas slimnīcas apņēmību būtiski uzlabot pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Lai šo kvalitāti nākotnē nodrošinātu, nepieciešami jauni speciālisti, kuri būtu gatavi strādāt slimnīcās reģionos.”

Tikšanās laikā veselības ministrs Hosams Abu Meri pasniedza Atzinības rakstu Marutai Priedītei par profesionālu un godprātīgu darbu. Diskusijai beidzoties, sekoja iepazīšanās ar Bauskas slimnīcas telpām. 

Vizītes noslēdzošajā daļā veselības ministrs apmeklēja Inas Mortukānes ģimenes ārsta praksi, kur ar tās vadītāju pārrunāja jautājumus, kas skar tur esošo klientu veselības aprūpi un tās nodrošināšanas iespējas.

Vizīte