Pašvaldība
Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 14.aprīlī plkst. 13.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par projekta “Publiskās teritorijas labiekārtošana Grenctāles ciemā” iesniegšanu.
Ziņo: Baiba Marčenkova
Uzaicināti: Aleksandrs Gurkovskis

2. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5, Plūdoņa ielā 36 k-2, Bauskā atsavināšanu”.
Ziņo: Sandra Kazāka

3. Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kūltūraugu audzēšanai Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ziņo: Evita Grigorjeva

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Mārtiņš Mediņš