Jaunums

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts” par ilggadēju radošu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā 1.septembrī tika pasniegts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Griķu pamatskola” skolotājai Vijai Brikerei. Apbalvojumu pasniedza Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks.  

Kolēģi raksturo skolotāju kā atraktīvu un radošu personību gan mācību stundās, gan skolas dzīvē. Vija ir atsaucīga un draudzīga, pretimnākoša katram skolas audzēknim. Viņa izstaro mieru, uzticību un paļāvību, bet ir stingra un prasīga gan pret sevi, gan skolēniem un kolēģiem. V.Brikere ir iemantojusi savu audzēkņu uzticību un atzinību par spēju uzklausīt, sadzirdēt, atbalstīt.

Attēlā no kreisās: Vija Brikere, Aivars Mačeks, Daiga Vīlipa
Foto: I.Pinne

Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Atzinības raksts” par radošu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā Zinību dienā saņēma arī Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” skolotāja Līga Bajāre. Apbalvojumu svētku pasākumā pasniedza Bauskas novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs Raitis Ābelnieks.

Skolotājas kolēģi īpaši uzsver Līgas kompetenci, mērķtiecību, godīgo attieksmi un toleranci darbā ar skolēniem, viņu vecākiem un kolēģiem. Līga Bajāre 2020./2021. mācību gadā ar ļoti labiem panākumiem darbojās kā eTwinning vēstniece. Pateicoties L.Bajāres aktivitātēm, 2021.gada martā Bauskas Valsts ģimnāzijai tika piešķirts statuss „e Twining skola” par aktīvu sadarbību un kvalitatīvu projektu veidošanu.

Attēlā no kreisās: Raitis Ābelnieks, Līga Bajāre
Foto: Ģ.Donerblics

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste