Atrašanās vieta

Nosaukums

Veids

Īpašnieks / Apsaimniekotājs

Kapu pārzinis

Bauskas pilsēta

Bauskas jaunie kapi

Bauskas vecie kapi

Plostu kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Pašvaldības / SIA "VIDES SERVISS"

 

Šarlotes kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldības / SIA "VIDES SERVISS"

 

Brunavas pagasts

Bikšu kapi

Brunavas kapi

Buivenu kapi

Jodavas kapi

Ķirkeļu kapi

Liepu kapi

Rozīšu jaunie kapi

Sila kapi

Šaltu kapi

Šķirānu jaunie kapi

Tervidānu kapi

Vecie Šķirānu kapi

Zīnāju kapi

Zluktenes kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Brunavas pag. nodaļa

 

Rozīšu vecie kapi

Slēgta kapsēta

Pašvaldība / Brunavas pag. nodaļa

 

Ceraukstes pagasts

Danes kapi

Ķivuļu kapi

Ķīķerkalna (jaunie) kapi

Ņuku kapi

Skultēnu kapi

Zaķīšu kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Ceraukstes pag. nodaļa

 

Ķīķerkalna (vecie) kapi,

Plūdoņa kapi

Slēgta kapsēta

Pašvaldība / Ceraukstes pag. nodaļa

 

Codes pagasts

Kaķu kapi

Tūlu kapi

Žagarnieku kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Codes pag. nodaļa

Skaidrīte Sirmele,
tālr. +371 28956703

Butku kapi

Melšu kapi

Atvērta kapsēta  Pašvaldība / Codes pag. nodaļa Uldis Kaņeps,
tālr. +371 29186809

Strēļu kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Pašvaldība / Codes pag. nodaļa

Vitauts Vaičekauskis,
tālr. +371 26813908

Dāviņu pagasts

Jaunžūžu kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Dāviņu pag. nodaļa

Valda Jurēvica, tālr. +371 26245313

Ķešu kapi

Atvērta kapsēta Pašvaldība / Dāviņu pag. nodaļa +371 26434092
 livija.sarke@bauska.lv
Lieljanču kapi Atvērta kapsēta Pašvaldība / Dāviņu pag. nodaļa Skaidrīte Dubņika, tālr. +371 29445769

Gailīšu pagasts

Kapenieku kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Gailīšu pag. nodaļa

 
Iluta Puķīte, tālr. +371 27004151
Kaulbriežu kapi Atvērta kapsēta Pašvaldība / Gailīšu pag. nodaļa  
Pētera kapi Atvērta kapsēta Pašvaldība / Gailīšu pag. nodaļa  
Pašvaldība / Gailīšu pag. nodaļa
Podiņu kapi Atvērta kapsēta Juris Butkus, tālr. +371 29120450
Pograničas kapi Atvērta kapsēta Pašvaldība / Gailīšu pag. nodaļa  
Īslīces pagasts

Lībiešu kapi

Daļēji slēgta kapsēta Pašvaldība / Īslīces pag. nodaļa Gundars Kūla, tālr. +371 25651688
Struku kapi Daļēji slēgta kapsēta Ingrīda Niedra, tālr. +371 20262899

Rudeņu kapi

Žiemu kapi
Slēgta kapsēta Pašvaldība / Īslīces pag. nodaļa  
Mežotnes pagasts

Bērzu kapsēta

Jumpravu kapi

Atvērta kapsēta Pašvaldība / Mežotnes pag. nodaļa Jons Mačerausks, tālr. +371 27866448
Daudzvārdu kapi Atvērta kapsēta Gundega Šteinberga, tālr. +371 28876054
Vecsaules pagasts

Caunēnu kapi

Ozolaines kapsēta

Atvērta kapsēta Pašvaldība / Vecsaules pag. nodaļa Rasma Pakalne – Puķīte, tālr. +371 26207114

Teivenu kapi

Leriķu kapi

Sveķu kapi

Viesturu kapi

Daļēji slēgta Vecsaules ev. lut. draudze Rasma Maldute, tālr. +371 26352759

Pikčeļu kapi

Alejas kapi

Atvērta Vecsaules ev. lut. draudze Jānis Jansons, tālr. +371 27096444

Zvejnieku kapi

Vilciņu kapi

Kaģenu kapi

Jaundilbu kapi

Slēgta kapsēta Pašvaldība / Vecsaules pag. nodaļa