Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Padomes priekšsēdētājs:
  • Uldis Bundzinskis, tālr. 22327567;
 • Priekšsēdētāja vietniece:
  • Sanita Brūdere, tālr. 20060948;
 • Padomes sekretāre: 
  • Gita Graudiņa;
 • Padomes locekļi:
  • Aldis Pavilons;
  • Dagnis Dārznieks.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: mezotne.padome@bauskasnovads.lv

2024. gads