Datums 12. jūnijs, 2024
Laiks9.00
Vieta Bauska, Bauskas novada dome

2024. gada 12. jūnijā plkst. 09:00 

  1. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā" apstiprināšanu
    Ziņo: Evita Grigorjeva
  2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas muzejs" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
    Ziņo: Aigars Urtāns
  3. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes "Īslīces pamatskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
    Ziņo: Egita Dreimane

Komitejas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks