Datums 3. aprīlis, 2024
Laiks18.00
Vieta Valles pagasts, Valles saieta nams
attēls

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Bauskas novada pašvaldībā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, darba laikā;

  • Vecumnieku apvienības pārvaldē (Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā), Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, darba laikā;

  • Valles pagasta nodaļā, “Dzirnas”, Vallē, Valles pagastā, Bauskas novadā, darba laikā;

  • Kurmenes pagasta nodaļā, Pagastmājā, Kurmenē, Kurmenes pagastā, Bauskas novadā, darba laikā.