Datums 1. marts, 2024
Laiks18.00
Vieta Valles pagasts, Valles saieta nams
Valles pagasts

Sēdes darba kārtība:

  1. Informēt iedzīvotājus ar Padomes darba vīziju.
  2. Informēt iedzīvotājus ar Padomes Sēdē Nr.1 izvirzītajiem punktiem saziņā ar iedzīvotājiem. Noskaidrot Iedzīvotāju viedokli. Pieņemt lēmumus, ko atstājam, kas nav nepieciešams.
  3. Informēt iedzīvotājus par aktualitātēm saistībā ar līdzdalības projektu konkursu, tā termiņiem, nosacījumiem.
  4. Noskaidrot iedzīvotāju gribu un iespējas, kopā sadarbojoties sagatavot projektu iesniegšanai līdzdalības projektu konkursā iekļaujoties termiņā.
  5. Informēt iedzīvotājus par ideju realizēšanas kārtību sadarbībā ar Pašvaldību.
  6. Uzklausīt citus iedzīvotājiem svarīgus/aktuālus jautājumus.