Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kultūras projektu īstenotāji var pretendēt uz Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzveidīgu, unikālu kultūras projektu īstenošanu kultūras un mākslas nozarēs dažādām sabiedrības grupām, sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, kultūras tūrismu, kultūrvēsturisko mantojuma, tradīciju saglabāšanu un vietējo identitāti stiprinošu kultūras norišu īstenošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Projekta pieteikumus var iesniegt elektroniski, nosūtot to e-adresē, e-pastā pasts@bauskasnovads.lv, papīra formātā, iesniedzot kādā no Bauskas novada Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Konkursā iesniegtos pieteikumus vērtē Konkursa vērtēšanas komisija.Lēmumu par atbalstāmajiem projektu pieteikumiem komisija apstiprinās ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām.

 3. Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi
  Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai 30% vai lielākā apmērā no Projekta kopējās tāmes pasākumam, kas apmeklētājiem pieejams bez maksas un 50% vai lielākā apmērā no kopējās tāmes pasākumam, kuram plānoti ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, atbilstoši pašvaldības piešķirtā finansējuma apjomam.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Tiek noslēgts finansēšanas līgums starp Bauskas novada pašvaldību un kultūras projekta īstenotāju.

Uzziņas par pakalpojumu