Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo. Uzskatāms, ka persona dzīvo tajā nekustamajā īpašumā, kurā tā pavada diennakts atpūtai nepieciešamo laiku vismaz vienu reizi nedēļā vai arī proporcionāli tādu pašu diennakts atpūtai nepieciešamo laiku citā noteiktā laika periodā.
Pašvaldība dzīvesvietu reģistrē, ja par personas faktisko dzīvesvietu ir saņemtas ziņas no valsts vai pašvaldību institūcijām, ārstniecības, izglītības un citām iestādēm vai personas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Informācijas iesniegšana Bauskas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs par personas faktisko dzīvesvietu.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu komisija izvērtē saņemto informāciju.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc lietas izskatīšanas Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas lēmumu pieņemtais lēmums tiek nosūtīts visām lietā iesaistītajām personām pa pastu.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Kazāka

Vecākā dzīvokļu lietu speciāliste
sandra.kazaka [at] bauskasnovads.lv