Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu medicīnisko izdevumu segšanai ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.Pabalsta apmērs ir līdz 100,00 euro kalendārajā gadā katrai mājsaimniecībā esošai personai. Pabalstu piešķir:

 1. ārstniecības līdzekļu(medikamenti un medicīniskās ierīces) iegādei;
 2. redzes korekcijas līdzekļu iegādei;
 3. ambulatorās vai stacionārās ārstēšanas izdevumu segšanai;
 4. ar medicīniskajiem izmeklējumiem saistīto izdevumu segšanai;
 5. zobārstniecības, zobu protezēšanas vai ortodontijas pakalpojumu izmaksu segšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas dzīvesvietai tuvākajā Bauskas novada Sociālā dienesta pieņemšanas vietā vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot iesniegumu, klāt pievienojot:
  1.izdevumu apliecinošus dokumentus, kuros norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums un summa, kopijas.
  Uzrāda Maznodrošinātas vai Trūcīgas mājsaimniecības statusa izziņu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no medicīnisko izdevumu rašanās brīža.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek izmaksāts uz norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu kontu. Pabalsts var tikt izmaksāts skaidrā naudā, ja pakalpojuma pieprasītājam nav norēķinu konta.
  Pabalsts var tikt izmaksāts pakalpojuma sniedzējam uz kredītiestādes norēķina kontu.

Uzziņas par pakalpojumu

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Laima Artimoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
laima.artimovica [at] bauskasnovads.lv

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Daina Sabļina

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.sablina [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv