Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts tiek piešķirts pilngadīgai personai, kura izcietusi brīvības atņemšanu ieslodzījuma iestādē ilgāk par sešiem mēnešiem un kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmērā. Persona pabalstu var pieprasīt mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klāt pievieno izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu), par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv