Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts tiek piešķirts personām ar I un II grupas invaliditāti, personām ar funkcionāliem traucējumiem, hemodialīze dialīzes un onkoloģijas pacientiem ārstniecības iestādes apmeklējumam. Pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai personām ar kustību traucējumiem nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta nosūtījumu. Pabalstu piešķir personai, kura dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir līdz 150 euro kalendārajā gadā. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no transporta pakalpojuma saņemšanas dienas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, klāt pievienojot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma kopiju.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Sociālajā dienesta pieprasītie dokumenti.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv