Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Pabalsta apmērs līdz 3 euro dienā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas tiesiskumu. Personai var lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītos dokumentus.
  2. Pakalpojuma apstrāde
    Lēmumu par pabalsta piešķiršanu veic Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtējot mājsaimniecības vai personas individuālās vajadzības un sagatavo atzinumu.
  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv