Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nodrošinātu daudzveidīgu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojuma pieejamību Bauskas novadā un veicinātu sporta veidu un novada sportistu izaugsmi un dalību augsta līmeņa sacensībās, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu sporta sabiedriskajām organizācijām un sportistiem.
Pašvaldības līdzfinansējums sporta sabiedriskajām organizācijām (SSO):
Atbalsts ir paredzēts sporta organizācijām, kuras īsteno licencētu interešu izglītības programmu bērniem un/vai jauniešiem līdz 18 gadiem, SSO, kuras savos pārstāvētajos sporta veidos organizē dažāda līmeņa sacensības, sporta, tūrisma un veselīga dzīves veida veicinošus pasākumus pašvaldībā, pārstāv pašvaldību un Latvijas izlases.
Uz līdzfinansējumu pašvaldības sporta projektu īstenošanai un/vai sacensību organizēšanai var pretendēt jebkura sporta sabiedriskā organizācija, iesniedzot pieteikumu, pasākuma nolikumu, kopējo pasākuma izdevumu-ieņēmumu tāmi, līdzfinansējuma izmantošanas mērķi, plānoto dalībnieku un skatītāju skaitu.
Pašvaldības līdzfinansējums Bauskas novada sportistiem:
Uz līdzfinansējumu dalībai starptautiskos sporta pasākumos var pretendēt sportisti, kuri pārstāv Latvijas Sporta federācijas padomes atzītos sporta veidus un pārstāvējuši Bauskas novadu komandā vai individuāli ne mazāk kā divus gadus, līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sporta sabiedriskā organizācija vai sportists, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniedz Sporta un veselības nodaļā pieteikumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nākamajam kalendārajam gadam.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc iesnieguma saņemšanas, pieteikumus izvērtē Sporta lietu komisija un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikšanu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Piešķirtā līdzfinansējuma izmaksa tiek veikta, pamatojoties uz noslēgto līdzfinansējuma līgumu.
  Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja pieteikums nav iesniegts noteiktajā termiņā, ja nav iesniegta finanšu atskaite par iepriekšējo kalendāro gadu, ja paredzama vienādu sporta veidu vienlaicīga norise.
  Ja sporta aktivitāte, pasākums vai sacensības nav notikušas, vai līdzfinansējums izlietots neatbilstoši mērķim, tad līdzfinansējumu tā saņēmējam jāatmaksā domei viena mēneša laikā.

Uzziņas par pakalpojumu