Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:

 1. bērna uzturam līdz 18 gadu vecumam 60 % apmērā no normatīvos aktos noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī;
 2. priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei(vienreizējs pabalsts) - 300 euro apmērā vienam bērnam.

Pabalstus audžuģimenēm ir tiesības saņemt ģimenēm vai personām, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, kurās ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kuras noslēgušas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests". Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par Bauskas novada pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu materiālo atbalstu, tā pieprasītājs vai likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests:
  1) ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, apseko audžuģimeni dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu;
  2) pieņem lēmumu par palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt palīdzību, ja pieprasītājam nav tiesību to saņemt.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv