Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sociālā mentora pakalpojuma mērķis ir uzlabot personas vai mājsaimniecības dzīves kvalitāti un attīstīt spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties sabiedrībā, attīstīt spējas palīdzēt pašam sev.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām, kuras nespējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, darbnespējas, invaliditātes, pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības, vardarbības vai ilgstošas nabadzības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sazinās ar Sociālo dienestu.

  2. Pakalpojuma apmaksa
    Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu var saņemt saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu un sociālā darbinieka nosūtījumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Inese Kalniņa

Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
inese.kalnina [at] bauskasnovads.lv

Ļuda Belruse

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
luda.belruse [at] bauskasnovads.lv

Ilona Žūriņa

Sociālais pedagogs
ilona.zurina [at] bauskasnovads.lv

Beāte Larionova

Sociālais pedagogs
beate.larionova [at] bauskasnovads.lv

Ilze Ķikure

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
ilze.kikure [at] bauskasnovads.lv

Iveta Vietniece

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
iveta.vietniece [at] bauskasnovads.lv

Jana Veide

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
jana.veide [at] bauskasnovads.lv

Tatjana Liepa - Haritonova

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
tatjana.liepa [at] bauskasnovads.lv

Kaspars Bajārs

Vecākais sociālais darbinieks ģimeņu atbalsta nodaļā
kaspars.bajars [at] bauskasnovads.lv

Žaneta Siļevko

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
zanete.silevko [at] bauskasnovads.lv

Laura Tene

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
laura.tene [at] bauskasnovads.lv

Inga Tīfentāle

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
inga.tifentale [at] bauskasnovads.lv

Liene Lapsa

Sociālā darbiniece darbam ar jauniešiem
liene.lapsa [at] bauskasnovads.lv

Dace Tirzmale

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
dace.tirzmale [at] bauskasnovads.lv

Aleta Ozoliņa

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
aleta.ozolina [at] bauskasnovads.lv