Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem tiek sniegts, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā. Pakalpojums ietver montessori un sensorās istabas pakalpojumus. Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv pa pastu vai iesniedzot klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Iesniegumam pievieno ārstniecības personas (ārsta speciālista) atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Sociālais dienests izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests pieņem lēmumu par noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Daiga Supe

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
daiga.supe [at] bauskasnovads.lv