Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija" (turpmāk - BNA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – www.bauskasnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

BNA tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.03.2023. Izvērtēšanu veica Artūrs Dulbe, Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar BNA rakstot:

e-pasts: arturs.dulbe@bauskasnovads.lv vai zvanot: tālr. +371 65795190 vai +371 29176675.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: arturs.dulbe@bauskasnovads.lv

Tālrunis: +371 65795190 vai +371 29176675

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību nodaļa.

E-pasts: arturs.dulbe@bauskasnovads.lv

Tālrunis: +371 65795190 vai +371 29176675

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.03.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Laura Ārente, Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja.