Statuss:
Īstenošanā
LAT-LIT

Projekta finansētājs: LAT-LIT

Statuss: Aktīvs

Projekta nosaukums: “Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana” (Active Ageing)

Projekta numurs: LL-00059

Projekta programma/SAM: Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021-2027. gadam Vairāk informācijas: www.latlit.eu 

Projekta budžets: 124 990,30 EUR

Projekta budžeta sadalījums: Programmas finansējums 100 000 EUR (80%), partnera finansējums 24 990,30 EUR

Projekta mērķis: Veicināt senioru un cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, stiprinot nozares speciālistu zināšanas un uzlabojot integrētu pakalpojumu pieejamību, tādējādi veicinot aktīvu, apzinātu un veselīgu novecošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Aprīkojuma iegāde;
  2. Speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņa;
  3. Aktivitātes senioriem un personām ar invaliditāti – veselīga dzīvesveida popularizēšana un uzturēšana, ekskursijas, sportošana, aktivitātes kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstībai.
  4. Senioru trešās paaudzes akadēmija.

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions

Projekta partneri: Bauskas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Rokišķu pašvaldības izglītības centrs, Paņevežas pilsētas pašvaldības administrācija

Īstenošanas laiks: 01.02.2024- 31.01.2026

Koordinatore: