Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekta finansētājs: LAT-LIT

Projekta nosaukums: “Nākotnes prasmju pamats – zināšanas un kapacitāte STEAM jomā(fit4future)

Projekta numurs: Nr. LL-00087

Projekta programma: Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021-2027. gadam Vairāk informācijas: www.latlit.eu

Projekta kopējais budžets visiem partneriem: 303 657,80 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 242 926,24EUR.

Bauskas novada pašvaldības projekta budžets: 66 636,55EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 53 309,24 EUR (80%), partnera finansējums 13 327,31 EUR.

Projekta mērķis: stiprināt izglītības profesionāļu un studentu kapacitāti, izmantojot novatoriskas pieejas un sadarbības rīkus, un atbalstīt labāku sadarbību STEAM. stiprināt izglītības speciālistu un studentu spējas un atbalstīt labāku sadarbību STEAM jomā, izmantojot inovatīvas sadarbības metodes un līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  • mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un apmācības pedagogiem un izglītības speciālistiem;
  • apaļā galda diskusijas, lai pārskatītu esošo situāciju visā projekta teritorijā un palielinātu izglītības iestāžu līdzdalību STEAM apmācībās un palielinātu STEAM priekšmetu skolotāju un izglītības iestāžu skaitu;
  • apmācību cikli un starpdisciplināras STEAM darbnīcas skolēniem;
  • kopīga STEAM vasaras nometne skolēniem;
  • STEAM un Robotikas  aprīkojuma iegāde skolām;
  • Robotikas sacensību organizēšana novadā;
  • komunikācijas vadlīniju izstrāde, sadarbības stiprināšana un labas pieredzes apmaiņa (lietuviešu un latviešu valodā).komunikācijas vadlīniju sagatavošana, sadarbības stiprināšana, dalīšanās ar labo pieredzi (lietuviešu un latviešu valodās).

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri: Bauskas novada pašvaldība (LV), Pakruojis rajona pašvaldības administrācija (LT) , Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT)

Īstenošanas laiks: 01.02.2024- 31.01.2026

Koordinatore: