Statuss:
Noslēdzies

Projekta finansētājs: Bauskas novada pašvaldība
Status: Īstenots
Projekta nosaukums: Pilskalna ielas pārbūve
Projekta numurs: 3.14.7
Projekta budžets: 1 505 176,33 EUR ar PVN

Projekta budžeta sadalījums: Būvuzņēmējs SIA “YIT Infra Latvija” -1 959 362,08 EUR; Būvuzraudzība SIA “BaltLine Globe”-37 948,02 EUR; Autoruzraudzība SIA “DDP” - 3 267,00 EUR. Ar SIA “YIT Infra Latvija” ir izpildīts 450 683,26 EUR. Noslēgts līgums 28.08.2020. ar SIA „VIONA" par 1 013 278,05 EUR.

Projekta mērķis

Ielas tehniskā stāvokļa un satiksmes drošības uzlabošana izbūvējot gājēju/velosipēdu celiņu, jo esošā brauktuves seguma ekspluatācijas kalpošanas laika resursi izsmelti un pārvietošanās pa ielu ir apgrūtināta.

Galvenās aktivitātes

Pilskalna ielas izbūvei ir paredzēts:  

  • brauktuves garums 1270 m, platums 6m;
  • konstruējamo ietvju garums-545 m, platums no 1,50 līdz 2,30m;
  • konstruējamo gājēju/velosipēdu celiņu platums no 2,60 līdz 3,10 m;
  • brauktuves asfalta segas konstrukcija divās kārtās;
  • nobrauktuvju, gājēju ietves un veloceliņa izbūve ar betona bruģa segumu;
  • caurteku izbūve 86,5 m;
  • ŪKT tīklu izbūve 362,4 m;
  • LKT tīklu izbūve 686 m;
  • apgaismojuma kabeļu ieguldīšana110 m;
  • VST tīklu izbūve  2286 m.

Īstenošanas laiks: no 21.11.2018. (tehn. pārtr.26.112018.-06.05.2019.) līdz 21.07.2020. Būvniecības ilgums - 72 nedēļas. Līgums pārtraukts 03.04.2020. Jaunais izpildes termiņš no 07.09.2020. – 45 nedēļas (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu)

Koordinātors: Laima Berga
Kontaktinformācija: +371 20283888


Publicitāte

09.12.2021.

Bauskā noslēgusies Pilskalna ielas pārbūve

Bauskā Pilskalna iela ieguvusi pavisam jaunu veidolu - izbūvēti gājēju un velosipēdistu celiņi, uzstādīti trīs ātruma ierobežojošie vaļņi, izveidotas gājēju pārejas un citi horizontālie satiksmes organizācijas marķējumi, lai uzlabotu satiksmes drošību vairākos krustojumos.

Pilskalna iela pārbūvēta 1270 metru (m) garumā. Veikta ielas seguma nomaiņa pilnā konstrukcijas dziļumā, izbūvētas inženierkomunikācijas - slēgtu lietus ūdens novades sistēma 600m garumā, ūdensvadu sistēma 400m garumā un drenāžas sistēma 172m garumā. Pārcelti atsevišķi telekomunikāciju kanalizācijas posmi 1000m garumā.

1(16).jpg

Izbūvēti arī trīs ātruma ierobežojošie vaļņi, ierīkota gājēju pāreja Pilskalna - Parka ielas, kā arī Pilskalna - Upmalas ielas krustojumā. Lai uzlabotu satiksmes drošību un krustojumu pārredzamību, Pilskalna - Skolas, Pilskalna - Pionieru un Pilskalna - Parka ielas krustojumos ieklāti horizontālie ceļa marķējumi, lai autovadītāji no Pilskalna ielas pa kreisi nogrieztos no labās joslas, nevis kreisās, kā tas ierasts citviet vienvirziena ielās. Šāds risinājums pieņemts, lai nogriežoties, uzbrauktu uz vai no Pilskalna ielas, uzlabotos krustojumu pārredzamība un autovadītājiem būtu vieglāk veikt nogriešanās manevrus, jo šajos Pilskalna ielas krustojumos, nereti veidojas bīstamas situācijas, kad autovadītāji, cenšoties uzbraukt uz Pilskalna ielas, ar saviem spēkratiem iebrauc pārāk tālu Pilskalna ielā, radot bīstamas situācijas konkrētā krustojumā.

2(15).jpg

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Bauskas pilsētā, atslogojot  pilsētas galvenās tranzītielas - Zaļo ielu un Uzvaras ielu, un galveno tranzīta mezglu Kalna, Zaļās un Uzvaras ielas krustojumu,  kuru projektētā plūsma pārsniegta divas reizes. Pilskalna iela pilda tranzītielas funkciju un ir tās funkcionāls savienojums. Pilskalna ielā ir ievērojama satiksmes plūsma - aptuveni 5000 auto diennaktī.

3(7).jpg

Pilskalna ielas pārbūve bija nepieciešama, lai atslogotu tranzīta transporta plūsmu VIA Baltica posmā Bauskas pilsētā, nodrošinātu satiksmes drošības uzlabošanu reģionālās nozīmes attīstības centrā, nodrošinot piekļuvi VUGD filiālei, Bauskas pilsētas stadionam, Bērnu un jauniešu sporta skolas sporta hallei, tipogrāfijai, SIA „Gaso” un citām pašvaldības iestādēm un pilsētā bāzētiem uzņēmumiem.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


01.07.2021.

Sākot ar 01.07.2021. Pilskalna ielā sākušies frēzēšanas darbi no Pionieru ielas līdz Miera ielai. 

Pilskalna ielas iedzīvotājiem piekļuvi pie saviem īpašumiem pārbūves laikā nodrošina būvnieks.


21.04.2021.

Pilskalna ielā atsākas pārbūves darbi, ieviesti jauni satiksmes ierobežojumi

Iestājoties būvdarbiem piemērotiem laikasptākļiem, Bauskā atsākušies Pilskalna ielas pārbūves darbi. Šobrīd notiek sakārtošanas darbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, tiek veikti ielas pārbūves sagatavošanas darbi. 

Pirms tehnoloģiskā pārtraukuma tika izdarīti aptuveni 10% no paredzētiem darbiem. Veikta konstrukcijas izbūve no Brīvības bulvāra līdz Skolas ielai, ielikta jaunā lietusūdens kanalizācija, izbūvēti vajstrāvas tīkli. 

Paredzēts, ka šogad tiks turpināta konstruktīvu kārtu izbūves darbi. Tiks izbūvēts jauns ūdensvads, turpināsies lietusūdens kanalizācijas izbūve, kā arī plānojas brauktuves asfaltēšanas darbi un ietvju bruģēšana.

2(7).jpg

Pilskalna ielas pārbūve plānota 1270 metru (m) garumā.  Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Bauskas pilsētā, atslogojot  pilsētas galvenās tranzītielas – Zaļo ielu un Uzvaras ielu, un galveno tranzīta mezglu Kalna, Zaļās un Uzvaras ielas krustojumu,  kuru projektētā plūsma pārsniegta divas reizes. Pilskalna iela pilda tranzītielas funkciju un ir tās funkcionāls savienojums. Pilskalna ielā ir ievērojama satiksmes plūsma - aptuveni 5000 auto diennaktī.

Projektā paredzēts veikt ielas seguma nomaiņu pilnā konstrukcijas dziļumā. Pārbūves ietvaros paredzēts izbūvēt inženierkomunikācijas - slēgtu lietus ūdens novades sistēmu  600m garumā un ūdensvadu 400m garumā, drenāžas sistēmu 172m garumā. Paredzēts  pārcelt atsevišķus telekomunikāciju kanalizācijas posmus 1000m garumā.

Pilskalna ielas pārbūve nepieciešama, lai atslogotu tranzīta transporta plūsmu VIA Baltica posmā Bauskas pilsētā, nodrošinātu satiksmes drošības uzlabošanu reģionālās nozīmes attīstības centrā, nodrošinot piekļuvi VUGD filiālei, Bauskas pilsētas stadionam, Bērnu un jauniešu sporta skolas sporta hallei, tipogrāfijai, SIA „Gaso” un citām pašvaldības iestādēm un pilsētā bāzētiem uzņēmumiem.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


01.10.2020.

Sat_org_sh_Pilskalna%20asfalts%20001-page-001.jpg

18.09.2020.

Pilskalna iela kļūs draudzīgāka cilvēkiem ar funkcionalitātes traucējumiem, jaunajiem vecākiem un velosipēdistiem

Jau laikā, kad viena Pilskalna ielas daļa tika atvērta satiksmei un gājējiem, pašvaldība konstatēja, ka pāris vietās gājēju ietves izmantošana cilvēkiem ar funkcionalitātes traucējumiem, velosipēdistiem un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem ir apgrūtināta gājēju ietves slīpuma dēļ.

Dažādu apstākļu dēļ konstatētās nepilnības ātrāk nebija iespējams novērst. Drīzumā situācija mainīsies – gājēju ietves krituma augstums tiks būtiski samazināts, uzlabojot drošību un ielas pieejamību cilvēkiem ar funkcionalitātes traucējumiem, jaunajiem vecākiem un velosipēdistiem.

Plānots samazināt gājēju ietves slīpumu vietās, kur ietve savienojas ar privātmāju iebraucamo ceļu. Ietves slīpums no viena metra tiks „izstiepts” līdz diviem, dažviet pat trijiem metriem, lai panāktu lēzenāku pāreju starp gājēju ietvi un iebraucamo ceļu.

Tāpat Pilskalna ielā tiks aizvietotas esošās salaiduma vietas starp gājēju ietvi un iebrauktuvi ar bruģakmens materiāliem, lai cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, priekšējie riteņi „neiesprūst” salaiduma vietās, kā tas epizodiski notika līdz šim.

Darbus plānots sākt nākamās nedēļas sākumā. 

Atsevišķās vietās, kur ieklāts jaunais asfalts, gājēju ietves salaiduma vieta ar ielas braucamo daļu ir vairākus centimetrus augsta. Šajās vietās salaiduma vietas kļūst piemērotākas cilvēkiem ratiņkrēsos, jaunajiem vecākiem un velosipēdistiem tad, kad tiks ieklāta asfalta seguma virskārta, kas būtiski samazinās augstuma attiecību starp gājēju ietvi un braucamo daļu.

Kā jau esam informējuši, pēc tam, kad pašvaldība pārtrauca sadarbību ar SIA „YIT Infra Latvija”, Pilskalna ielas pārbūves darbus veiks SIA „VIONA”.

Paldies Kristapam Tihanovam par dalību Pilskalna ielas apsekošanā.

Untitled%20design%20(20)(3).png

Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists


07.09.2020.

Atsākusies Pilskalna ielas pārbūve

Bauskas novada administrācija noslēgusi līgumu ar SIA „VIONA” par projekta „Pilskalna ielas Bauskā pārbūve. 1.kārta” turpmāku realizāciju. Līgums noslēgts 28.augustā un ar šodienu, 7.septembri, darbi Pilskalna ielā atsākušies.

Būvniecības izmaksas atbilstoši Finanšu piedāvājumam ir 837 419,88 EUR bez PVN (1 013 278,05 EUR ar PVN). Saskaņā ar līgumu, būvdarbu izpilde un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēt 45 nedēļas pēc līguma parakstīšanas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Pilskalna ielas pārbūve plānota 1270 metru (m) garumā.  Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Bauskas pilsētā, atslogojot  pilsētas galvenās tranzītielas – Zaļo ielu un Uzvaras ielu, un galveno tranzīta mezglu Kalna, Zaļās un Uzvaras ielas krustojumu,  kuru projektētā plūsma pārsniegta divas reizes. Pilskalna iela pilda tranzītielas funkciju un ir tās funkcionāls savienojums. Pilskalna ielā ir ievērojama satiksmes plūsma - aptuveni 5000 auto diennaktī.

Projektā paredzēts veikt ielas seguma nomaiņu pilnā konstrukcijas dziļumā. Pārbūves ietvaros paredzēts izbūvēt inženierkomunikācijas - slēgtu lietus ūdens novades sistēmu  600m garumā un ūdensvadu 400m garumā, drenāžas sistēmu 172m garumā. Paredzēts  pārcelt atsevišķus telekomunikāciju kanalizācijas posmus 1000m garumā.

Pilskalna ielas pārbūve nepieciešama, lai atslogotu tranzīta transporta plūsmu VIA Baltica posmā Bauskas pilsētā, nodrošinātu satiksmes drošības uzlabošanu reģionālās nozīmes attīstības centrā, nodrošinot piekļuvi VUGD filiālei, Bauskas pilsētas stadionam, Bērnu un jauniešu sporta skolas sporta hallei, tipogrāfijai, SIA „Gaso” un citām pašvaldības iestādēm un pilsētā bāzētiem uzņēmumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā paveikto uzturēs un projekta ilgtspēju nodrošinās Bauskas novada pašvaldība, izmaksas pēc projekta atjaunošanas 2021.gadā - 2026.gadā plānotas 19 097,28 EUR gadā.

Untitled%20design%20(20).png

Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists


03.05.2019.

No 7.maija sāksies intensīva Pilskalna ielas pārbūve

Sākotnēji plānoti frēzēšanas darbi no 1.maija ielas līdz Pionieru ielai. Frēzēšanas laikā satiksme tiks organizēta pa vienu joslu, bet jau drīzumā, līdzko Latvijas Valsts ceļi apstiprinās remontdarbu apbraukšanas shēmu, Pilskalna iela satiksmei tiks slēgta. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo Pilskalna ielā, tiks nodrošināta piekļuve īpašumiem.

Kopējās pārbūvējamās ielas brauktuves garums ir 1270 metri (m), bet platums – 6 m. Ietves tiks konstruējamas 545 m garumā un 1.50-2.30 m platumā, savukārt konstruējamo gājēju - velosipēdu celiņu platums būs no 2.60 m - 3.10 m. Rekonstruējamā ietves un celiņa segums – bruģis.

Visā ielas garumā līdz Kraujas ielai paredzēts izbūvēt gājēju - velosipēdistu celiņu. Ņemot vērā ierobežoto ielas izbūves zonu un esošo, nesen izbūvēto laternu novietojumu, trases sākumā (līdz Skolas ielai) un trases beigās (trases posms Pionieru iela-Kraujas iela) paredzēta 1.50 m plata ietve, bet trases vidusdaļā, kur paredzēta lielākā velosipēdistu plūsma - dalītais celiņš ar platumu - 3.10 metri.

Ielas kreisajā pusē no trases sākumā (līdz Skolas ielai) un pie pilsētas stadiona, kā arī ielas labajā pusē trases beigās (trases posms-Kraujas iela-Upmalas iela) paredzēts rekonstruēt esošo gājēju ietvi. Gājēju ietves zonā, visā pārbūvējamā posma garumā un visās noejās, ievērojot vides pieejamības prasības, paredzēts izbūvēt taktīlā bruģa joslas.

Ielas pārbūves laikā notiks sekojoši inženiertehnisko komunikāciju izbūves darbi:
- Ūdensapgādes tīkla labošana posmā no Pionieru ielas līdz Kraujas ielai;
- L
ietusūdens kanalizācijas tīklu ierīkošana no trases sākuma (tilts) līdz Skolas ielai, no Kraujas ielas līdz Upmalas ielai, kā arī atsevišķi pieslēgumi visā trases garumā;
- Vājstrāvas tīkla izbūve posmā no trases sākuma līdz Skolas ielai, no Sporta ielas līdz Pionieru ielai un ielu šķērsojumos līdz Upmalas ielai;
- Elektrības kabeļu ieguldīšana Pionieru ielas šķērsojumā un no Pionieru ielas līdz Pilskalna ielai 51;
- Drenāžas tīklu izbūve no trases sākuma līdz Skolas ielai.

Pilskalna ielas pārbūvi veiks būvuzņēmējs SIA “YIT Infra Latvija” par 1 959 362.08 EUR (ieskaitot PVN). Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe” par 37 948.02 EUR (ieskaitot PVN), bet autoruzraugs ir SIA “DDP” par 3 267.00 EUR (ieskaitot PVN). Pilskalna ielas pārbūves izpildes laiks noteikts 72 nedēļas no būvdarbu zonas NP abpusējas parakstīšanas dienas.

Artūrs Dulbe, Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciālisti


21.11.2018.

Sākti pirmie darbi Pilskalna ielas pārbūvē

Ar šī gada 21.novembri sākti pirmie darbi Pilskalna ielas pārbūvē. Šogad paredzēti sagatavošanās darbi - koku un krūmu ciršanu, bet ielas lielā pārbūve sāksies nākamā gada pavasarī. Kopējās pārbūvējamās ielas brauktuves garums ir 1270 metri (m), bet platums – 6 m. Ietves tiks konstruējamas 545 m garumā un 1.50-2.30 m platumā, savukārt konstruējamo gājēju - velosipēdu celiņu platums būs no 2.60 m - 3.10 m. Rekonstruējamā ietves un celiņa segums – bruģis.

Pilskalna%20iela(2).JPG

Visā ielas garumā līdz Kraujas ielai paredzēts izbūvēt gājēju - velosipēdistu celiņu. Ņemot vērā ierobežoto ielas izbūves zonu un esošo, nesen izbūvēto laternu novietojumu, trases sākumā (līdz Skolas ielai) un trases beigās (trases posms Pionieru iela-Kraujas iela) paredzēta 1.50 m plata ietve, bet trases vidusdaļā, kur paredzēta lielākā velosipēdistu plūsma - dalītais celiņš ar platumu - 3.10 metri.

Ielas kreisajā pusē no trases sākumā (līdz Skolas ielai) un pie pilsētas stadiona, kā arī ielas labajā pusē trases beigās (trases posms-Kraujas iela-Upmalas iela) paredzēts rekonstruēt esošo gājēju ietvi. Gājēju ietves zonā, visā pārbūvējamā posma garumā un visās noejās, ievērojot vides pieejamības prasības, paredzēts izbūvēt taktīlā bruģa joslas.

Pilskalna ielas pārbūvi veiks būvuzņēmējs SIA “YIT Infra Latvija” par 1 959 362.08 EUR (ieskaitot PVN). Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe” par 37 948.02 EUR (ieskaitot PVN), bet autoruzraugs ir SIA “DDP” par 3 267.00 EUR (ieskaitot PVN). Pilskalna ielas pārbūves izpildes laiks noteikts 72 nedēļas no būvdarbu zonas NP abpusējas parakstīšanas dienas.

Artūrs Dulbe, 
Sabiedrisko attiecību speciālists