Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekta finansētājs: LAT-LIT

Projekta nosaukums: “Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā” (SAFE RESPONSE)

Projekta numurs: LL-00077

Projekta programma: Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021-2027. gadam Vairāk informācijas: www.latlit.eu

Projekta finansējums: 673 755,26 EUR, ERAF finansējuma daļa 539 004,20 EUR.

Bauskas novada pašvaldības projekta budžets: 121 671,25 EUR. Programmas finansējums 97 337,00 EUR (80 %), partnera finansējums 24 334,25 EUR (20%)

Projekta mērķis: Stiprināt Latvijas un Lietuvas pārrobežu pašvaldību gatavību novērst un pārvarēt klimata pārmaiņu riskus un ārkārtējus laikapstākļus, piemēram, plūdus un ugunsgrēkus pārrobežu reģionā.

Galvenās aktivitātes:

  • izglītojošas un praktiskas apmācības Bauskas novada pašvaldības policijas darbiniekiem, Bauskas novada administrācijas darbiniekiem un Bauskas novada skolu skolēniem no 9. līdz 12. klasei;
  • pieredzes apmaiņas vizītes, lai veicinātu sadarbību starp drošības dienestiem;
  • aprīkojuma iegāde, lai varētu operatīvi reaģēt uz klimata pārmaiņu radītiem ārkārtas apstākļiem;

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība (LV), Aizkraukles novada pašvaldība (LV), Jonišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), Pakruojis rajona pašvaldības administrācija (LT)

Īstenošanas laiks: 01.03.2024.-28.02.2026.

Projekta koordinatore: