Statuss:
Īstenošanā
Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta finansētājs: Valsts kultūrkapitāla fonds

Status: Īstenošanā

Projekta nosaukums: "Saglabājamo vērtību apzināšana Bauskas Lodiņa alusfabrikas

vēsturiskajā apbūvē, 1.kārta"

Projekta numurs: 2024-1-KMA051

Nomenklatūras Nr. 15.25

Projekta budžets: 4500 EUR

Projekta budžeta sadalījums:  valsts budžets 4500,00 EUR

Projekta mērķis: Bauskas pilsētas vēsturiskā centra reģenerācija, vēsturiskās apbūves saglabāšana un restaurācija; Sabiedriski nozīmīgu kultūras iestāžu koncentrācija Bauskas pilsētas vēsturiskajā daļā; Veicināt kultūras atjaunotnes procesu- nozīmīgas Bauskas vēsturiskā centra daļas – Lodiņa alusfabrikas kompleksa saglabāšanu, restaurāciju, rekonstrukciju un jaunas – kultūras funkcijas piešķiršanu. Sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta uzdevumi:

1) Bauskas Lodiņa alusfabrikas vēsturiskās apbūves arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, 1.kārta;

2) Rekomendāciju sagatavošana Bauskas Lodiņa alusfabrikas vēsturiskās apbūves restaurācijas un rekonstrukcijas projektēšanas uzdevumam;

3) Informatīvs seminārs par Bauskas Lodiņa alusfabrikas vēsturiskās apbūves arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas rezultātiem un rekomendācijām kompleksa restaurācijas un rekonstrukcijas projektēšanai un pielāgošanai kultūras funkcijai.

Īstenošanas laiks: no 19.01.2024. – 01.08.2024

Projekta koordinatore:

Ilze Tijone

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
ilze.tijone [at] bauskasnovads.lv