25.09.2023.

Tiek uzsākti realizācijas pārbūves darbi objektam „Seguma maiņa objektā „Bauskas pilsētas Biržu iela no Dārza ielas līdz Biržu 23”, Bauskā, Bauskas novadā”, kas atrodas Bauskā apbūvētā privātmāju teritorijā.

Projekta īstenošanas ietvaros paredzēta brauktuves ceļa segas izbūve atjaunojot šķembu pamata kārtu un asfalta segumu ar trases garumu 551 m, kas ietver asfalta seguma 3122 m2, ūdensapgādes tīkla 709 m un sadzīves kanalizācijas 44 m garumā izbūvi, caurteku izbūvi ar kopējo garumu 143 m, kā arī paredzēts veikt esošo inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ceļa aprīkojuma uzstādīšanu un labiekārtošanu.

Objekta pārbūves darbu veicējs SIA “ SIA “VIA” ar darbu izpildes termiņu 40 (četrdesmit) nedēļas (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) no objekta būvdarbu zonas Būves vietas nodošanas akta parakstīšanas dienas. Projekta īstenošana paredzēta 2023. Gadā un 2024.gadā

 Darbi tiks uzsākti, tiklīdz Būvuzņēmējs ir saņēmis būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saskaņojuma atzīmi.

Projekta realizācijā iesaistītie:

  • Būvuzņēmējs: SIA “VIA”-Līguma summa 550 449,23 EUR ar PVN, Galvenā būvuzņēmēja pārstāvis un Būvdarbu vadītājs Matīss Ločmelis, tālr. 20255993
  • Autoruzraudzība: SIA “BM-Projekts”- Līguma summa 1 089,00 EUR ar PVN, pārstāvis sertificēts Būvinženieris Didzis Dāle tālr. 26191009
  • Būvuzraudzība: SIA “Jurēvičs un partneri”-Līguma summa 4 226,53 EUR ar PVN, atbildīgais   Būvuzraugs Ilmārs Krieviņš, tālr. 26693065.
  • Pasūtītāja pārstāvis: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta Būvniecības nodaļas būvniecības speciāliste Laima Berga, tālr. +371 20283888.

Projekta koordinators:

Laima Berga

Būvniecības speciāliste
laima.berga [at] bauskasnovads.lv

Publikācijas:

Ceriņu iela
bilde
Ceriņu iela shēma 2023