25.09.2023.

Tiek uzsākti realizācijas pārbūves darbi objektam „Seguma maiņa objektā „Ceriņu ielas posms no Dārza ielas līdz Biržu ielai, Bauskā, Bauskas novadā”, kas atrodas Bauskā apbūvētā daudzstāvu un privātmāju teritorijā. Biržu un Ceriņu ielas krustojumam pieslēdzas Pilsētas kapu teritorija.

Projekta īstenošanas ietvaros paredzēts atjaunot ielas konstrukcijas tikai asfalta un šķembu pamata kārtu segumu. Ielas trases garumu 185 m, kas ietver asfalta seguma 1516 m2, betona bruģa ietves 259 m2, cementbetona apmaļu 642 m garumā un lietus ūdens slēgta tipa atvades tīkla 285 m garumā izbūvi, kā arī paredzēts veikt esošo inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ceļa aprīkojuma uzstādīšanu un labiekārtošanu.

Objekta pārbūves darbu veicējs SIA “ SIA “VIA” ar darbu izpildes termiņu 24 (divdesmit četras) nedēļas (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) no objekta būvdarbu zonas Būves vietas nodošanas akta parakstīšanas dienas. Projekta īstenošana paredzēta 2023. Gadā un 2024.gadā

 Darbi tiks uzsākti, tiklīdz Būvuzņēmējs ir saņēmis būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saskaņojuma atzīmi.

Projekta realizācijā iesaistītie:

  • Būvuzņēmējs: SIA “VIA”-Līguma summa 278 720,66 EUR ar PVN, Galvenā būvuzņēmēja pārstāvis un Būvdarbu vadītājs Matīss Ločmelis, tālr. 20255993
  • Autoruzraudzība: SIA “BM-Projekts”- Līguma summa 1 978,35 EUR ar PVN, pārstāvis sertificēts Būvinženieris Didzis Dāle tālr. 26191009
  • Būvuzraudzība: SIA „“Somniar”-Līguma summa 3 637,26 EUR ar PVN, atbildīgais   Būvuzraugs Dmitrijs Bohonko, tālr. 26318397.
  • Pasūtītāja pārstāvis: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta Būvniecības nodaļas būvniecības speciāliste Laima Berga, tālr. +371 20283888.

Projekta koordinators:

Laima Berga

Būvniecības speciāliste
laima.berga [at] bauskasnovads.lv

Publikācijas:

Ceriņu iela
Ceriņu iela shēma 2023