Kontakti

bauska.mms [at] bauskasnovads.lv

Atrašanās vieta

Upmalas iela 5; Dārza iela 9, Bauska LV-3901

Darbinieki

Anita Velmunska

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore
anita.velmunska [at] bauskasnovads.lv

Inguna Paegle

Lietvede
inguna.paegle [at] bauskasnovads.lv
BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. Skola, kurā skolotāji strādā ar prieku un spēj iedvesmot audzēkņus savu talantu attīstīšanai. Ikkatrs, kas ir saistīts ar Bauskas Mūzikas un mākslas skolu šeit ir ieskanējies, kāds spožāk, kāds nedrošāk, cits biklāk, bet cits- ļoti spilgti. Mūsu Skolā pavadītie skanoši krāsainie gadi dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu, atdzīvina radošo dvēseli un pilnveido to. Mūzika- tās ir emocijas un sajūtas, kas aizkustina, kas grūti vārdos aprakstāmas un izsakāmas, bet tās spēj iekustināt tādus kā tauriņa spārnus dziļi dvēseļu dzīlēs- patiesi, mīļi un aizkustinoši.

Mēs mācāmies:

  • izspēlējot sarežģītus skaņdarbus, kas izskan un noviz kā mirdzošas pērles, gan izdziedot dziesmu notis, kas kā rasas lāses ļaujas saules stariem un ievizas mūzikas varavīksne septiņās notīs
  • saskatīt pasauli, lietas, cilvēkus, notikumus, dabas skaistumu un caur savām sajūtām to atspoguļot mākslas darbos

Tā mēs skanēdami un gleznodami, veidodami un radīdami ejam. Ejam tālāk.