Kontakti

pii.dartija [at] bauskasnovads.lv

Atrašanās vieta

Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Reģ. Nr.: 90000035425
Maksājuma mērķī lūdzam norādīt grupu un bērna vārdu, uzvārdu.


 • Iestādes vadītāja mag. paed. Irīna Freimane
 • Vadītājas vietniece izglītības jomā mag. paed Aija Krūmiņa

Atrodamies pie Iecavas parka simtgadīgas ozolu alejas un sakoptā privātmāju rajonā. Ejot pa ozolu gatvi, nokļūstam priežu silā. Iestādes teritorijā ir augļu un ogulāju dārzs.

Teritorijas platība ir 1,8 h.
Mūsu iestādes moto «Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

Iestāde ir iesaistījusies Eko skolu programmā un vairākkārt saņēmusi Eko skolu Zaļo karogu.

 • Misija – mūsdienīgs pirmsskolas izglītības piedāvājums, kas atbalsta ikviena izaugsmi.
 • Vīzija – patstāvīgs, zinātkārs sadarboties spējīgs cilvēks.
 • Stratēģija – iekļaujoši, droši, videi draudzīgi visi kopā!

Mūsu iestādes mērķis ir gatavot bērnus dzīvei un skolai, veselību veicinošā vidē par prioritāti izvirzot tikumisko, intelektuālo audzināšanu un radošo spēju attīstīšanu, ceļot skolotāju profesionālās iespējas un sadarbojoties šajās jomās ar vecākiem - augstas pedagoģiskās kultūras līmenī.

Lai veicinātu vecāku iesaistīšanās un izglītošanās iespējas un radītu interesi par visa pedagoģiskā procesa norisi, iestādē regulāri notiek vecāku konsultatīvā centra nodarbības. Tikai racionālas kopdarbības rezultātā varam radīt neierobežotas bērnu veselības, fiziskās, intelektuālās un kreativitātes attīstības iespējas.

Piedāvājam trīs licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

 • pirmsskolas izglītības programmu,
  izglītības programmas kods 01011111;

 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
  izglītības programmas kods 01015511;

 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015611.