Kontakti

pii.pasaulite [at] bauskasnovads.lv

Atrašanās vieta

Saules iela 8, Bauska, LV-3901

PII Pasaulīte rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
PII Pasaulīte
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000982682
Bankas konts:
LV61UNLA0050019541373
Bankas nosaukums:
SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X
pasualite_logo.jpg

  Struktūrvienība:

  PII PASAULĪTE darba laiks

  • Pirmdiena 7.00-19.00
  • Otrdiena 7.00-19.00
  • Trešdiena 7.00-19.00
  • Ceturtdiena 7.00-19.00
  • Piektdiena 7.00-19.00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

  Darbinieki

  Daina Kadiševska

  PII Pasaulīte vadītāja
  daina.kadisevska [at] bauskasnovads.lv

   Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda.


  Īpašu auru mūsu iestādei veido pilsētā lielākais ozols, kas ierakstīts valsts aizsargājamo koku sarakstā.  Putnu rosība „milža” lapotnē sasaucas ar gandrīz 175 bērnu čalām astoņās grupiņās „lejas mājā” un 100 bērnu - četrās grupiņās struktūrvienībā „kalna mājā”.

  Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas programmu, tai skaitā arī 5 – 6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai un programmu bērniem ar valodas traucējumiem, bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un bieži slimojošiem bērniem.
  Audzēkņu darbošanos nodrošina 24 pedagogi.
  Par droši un sakārtotu vidi rūpējas 12 skolotāju palīgi un 12 tehniskie darbinieki.

  Iestādē bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt maksas pulciņus:

  • vokālo studiju „Saulīte”;
  • ritmikas pulciņu;
  • angļu valodas pulciņu 6-gadigiem bērniem.

  Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” kopj tradīcijas un regulāri noris– 

  • gadskārtu ieražu svētki;
  • tematiskās pēcpusdienas;
  • Sporta dienas gan bērniem, gan vecākiem;
  • Vecāku dienas;
  • Atvērto durvju diena Bauskas pilsētas sākumskolas skolotājām;
  • Mākslas diena;
  • Teātra dienas;
  • ekskursijas;
  • viesmākslinieku koncerti un teātri.

  Lielu atbalstu mums sniedz audzēkņu vecāki gan iestādes vides sakārtošanā, gan piedaloties dažādos mūsu organizētajos pasākumos, piem., tematiskajās pēcpusdienās, sporta izpriecās, foto izstādes „Pasaule ar bērna acīm” iekārtošanā. 

  Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” piedalās vietējā un starptautiskā mēroga projektos, konkursos –  Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā „Krāsu dienas”; Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Dartija” intelekta olimpiādē „Mazais gudrinieks”;  UNESCO organizētā Starptautiskā dzimtās valodas dienā ar pasākumu „Svētki tautasdziesmai”, e-Twinning projektā, Eko skolu projektā.

  Pirmsskolas izglītības iestāde ir mācību iestāde, kuras darbības centrā ir katra bērna radošas aktivitātes un pašapziņas veidošana, intelektuālā un fiziskā aktivitāte, bērna attīstīšana un izglītošana atbilstoši viņa individuālajām vajadzībām, virzot viņu uz veiksmīgu skolas gaitu sākumu. 

  Bērnu izziņas procesu attīstīšana noris interešu centros. Bērnu dzīves organizācijas forma – rotaļspēles un  integrētās rotaļnodarbības.