Atrašanās vieta

Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Aktuāli!

Ir uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija, pievienojot kapitālsabiedrībai SIA “Bauskas novada komunālserviss”.


 

vides_serviss_logo.jpg

SIA „VIDES SERVISS” uzziņas tālruņi ārkārtējās situācijas laikā:

Kontakttālrunis: +371 63960613
Diennakts tālrunis: +371 63922713
e-pasts: pasts@videsserviss.lv.


SIA „Vides serviss” atkritumu apsaimniekošanas, pilsētvides labiekārtošanas un komunālo pakalpojumu jomā strādā jau kopš 1992. gada – vispirms ar nosaukumu Bauskas pilsētas „Komunālie pakalpojumi”, bet no 2003. gada ar pašreizējo nosaukumu „Vides serviss”. Pēc SIA „Bauskas namsaimnieks" pievienošanas uzņēmumam, no 2013. gada jūnija „Vides serviss” veic arī namu pārvaldīšanu Bauskā.

Šobrīd uzņēmumā strādā 135 darbinieki. Uzņēmums pārvalda 122 daudzdzīvokļu namus Bauskas pilsētā.

Darbības jomas: atkritumu apsaimniekošana, namu pārvaldīšana, pilsētvides uzturēšana, labiekārtošana un apzaļumošana.

Darbības reģions: Bauskas novads


Vispārīga informācija

www.videsserviss.lv 

Birojs un kase: 
Salātu iela 7A, Bauska, LV-3901

Tehniskā bāze, dalīto atkritumu pieņemšanas laukums: Biržu iela 8b, Bauska, LV-3901

Norēķinu konti:

Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta Nr.: LV55HABA05510290 00475

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV86UNLA0050016321784

Banka: AS Citadele banka, kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV47PARX0012462150001


Kontaktinformācija

Vadītājs: Uģis Saukums, tālr.+371 63960621

Biroja darba laiks:
P., O., T., C.  8:00-17:00
P. 8:00-16:00
Pusdienu pārtraukums: 12:10-13:00

Birojs: tālr. +371 63960613,
fakss: +371 63960614,
e-pasts: pasts@videsserviss.lv 

Kases darba laiks: (spēkā no 01.11.2021.)

Kase atvērta katra mēnešā otrajā un trešajā piektdienā no plkst. 8.00 - 15.00
(bez pusdienas pārtraukuma)

Klientu daļa (namu pārvaldīšana): tālr. +371 63960657, e-pasts: nami@videsserviss.lv  

Klientu daļa (atkritumu apsaimniekošana): tālr. +371 63960737, e-pasts: info@videsserviss.lv

Bojājumu pieteikšana (namu pārvaldīšana):
Darba laikā: tālr. +371 63960656 
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): tālr. +371 63922713


SIA Vides serviss

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu
Skatīt vairāk