Jaunums

Sēdes darba kārtība 2021.gada 13.oktobrī plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska, 

 • Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mūzikas un mākslas skola” 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr. 48.
  • Ziņo: Anita Velmunska
 • Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.
  • Ziņo: Anita Velmunska
 • Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” 2017.gada 31.augusta nolikumā.
  • Ziņo: Daina Kadiševska
 • Par finansiālā atbalsta piešķiršanu futbola klubam "RUNDĀLE".
  • Ziņo: Marija Dūduma
 • Par vokālās studijas "Pigoriņi" vadītājas Ievas Karpovičas iesniegumu.
  • Ziņo: Raitis Ābelnieks
  • Uzaicināti: vokālās studijas "Pigoriņi" vadītāja Ieva Karpoviča.