Projekti Veselība

Noslēdzies projekts “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 9.2.4.2/16.I/061, kura mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, tostarp aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

Projekts

Īstenots apjomīgs aktivitāšu skaits dažādām mērķa grupām, kopā 2282 pasākumi, kas pārsniedz sākotnēji plānoto skaitu. Projekta ietvaros īstenoti pasākumi “Jauno vecāku un seksuālās veselības skola,” iekļaujot seminārus jaunajiem vecākiem “ Gatavošanās mazuļa ienākšanai ģimenē,” kur vecmāte iepazīstināja jaunos vecākus par dzemdību procesu, zīdīšanu, sievietes intīmo higiēnu u.c. jautājumiem, “Jaundzimušā aprūpe un mātes veselība,” par jaundzimušā aprūpi, māmiņas veselību, pēcdzemdību depresiju u.c. svarīgām lietām. Šo pasākumu ietvaros tika īstenotas arī grūtnieču un pēcdzemdību vingrošanas nodarbības. Tika īstenoti seksuālās veselības semināri skolās “Mana atbildība-mana veselība” un “Es attīstos un kļūstu pieaudzis”, kā arī seksuālās veselības semināri jauniešiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām. Jauno vecāku skolas ietvaros tika organizēts pasākums par bērna attīstību un veselību līdz 7 gadu vecumam.

Projekta ietvaros tika veiktas slimību profilakses kampaņas, veselības tematisko dienu un atkarību profilakses pasākumi, kā ietvaros notika lekcijas par sirds-asinsvadu, onkoloģiju, garīgo un seksuālo veselību. Šie pasākumi tika īstenoti, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju veikt veselības mērījumus, izmērīt asinsspiedienu, nosvērties, nomērīties, veikt eksprestestus, nosakot holesterīna, hemoglobīna, glikozes u.c. rādījumus. Skolās tika organizēti semināri jauniešiem par atkarību profilaksi.

Projekts

Pateicoties projektam īstenotas vairākas  veselības nometnes gan senioriem, gan sievietēm un bērniem dažādās vecuma grupās, uzsverot fizisko aktivitāšu lomu sirds-asinsvadu veselības uzlabošanā, garīgās veselības lomu dzīves kvalitātes nodrošināšanā un informējot par iespējām veikt onkoloģisko saslimšanu profilaksi.

Lai mudinātu iedzīvotājus veselīgākiem uztura paradumiem tika īstenoti pasākumi “Veselīga uztura skola” ar nodarbībām skolās lielākiem un mazākiem bērniem. Savukārt visiem interesentiem, kuri vēlējās papildināt savas zināšanas par veselīga uztura nozīmi un kuplā pulkā sekoja uztura speciālistes vadītājām lekcijām/ meistarklasēm, tās tika nodrošinātas zoom platformā, lai dotu iespēju klausīties iedzīvotājiem visā novadā.

Pagājušā mācību gada beigās tika īstenots pasākums skolēniem “Esi gudrs, būsi vesels!” Aktivitāte tika īstenota attālināti, piedaloties novada skolu 8.klašu skolēniem, kur jauniešiem bija iespēja sacenties erudīcijā un atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar veselību.

Projekts sniedza iespēju īstenot virkni pasākumus fizisko aktivitāšu veicināšanai ar regulārām nodarbībām gan pagastos, gan Bauskas pilsētā, aerobikas, zumbas, ūdens aerobikas, ārstnieciskās vingrošanas, trenažieru zāles, senioru vingrošanas nodarbības u.c. aktivitātes. Vairākas nodarbības tika īpaši iecienītas un visiem interesentiem nebija iespējas tās apmeklēt, tādēļ atsevišķām nodarbībām tika organizēta iepriekšējā pieteikšanās.

Projekts

Ik gadu rudenī “Bauskas sporta un veselības nedēļas” ietvaros, tika organizētas veselību veicinošas aktivitātes, kas nedēļas noslēgumā pulcēja ikvienu interesentu kopīgā velobraucienā “Bauskas Velo Rudens,” piesaistot līdz pat 500 dalībnieku, sākot no maziem bērniņiem, līdz pat sirmgalvjiem.

Savukārt “Garīgās veselības skolas” ietvaros tika organizētas motivācijas grupas senioriem (54+) par garīgās veselības attīstību, dzīves pārmaiņu pieņemšanu u.c. jautājumiem, semināri jauniešiem par mobingu, bosingu un bulingu, darba grupas vidusskolēniem par empātiju un sevis izpratni, kā arī dabas vides estētikas nodarbību cikli bērniem, kas palīdz izpaust, kontrolēt emocijas un var iedarboties nomierinoši, mazinot bērna spriedzi un sniedzot atbalstu bērna vispārējai attīstībai.

Projekts

Projekta Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakseiNr. 9.2.4.2/16/I/061 kopējais finansējums 492 435 EUR, kur 85% ir Eiropas Savienības finansējums- 418 569,75 EUR un 15% valsts budžeta finansējums, kas sastāda 73 865,25 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet ŠEIT

Projekts