Statuss:
Noslēdzies
ESF
projekts

Projekta finansētājs: ESF

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"

Projekta numurs: 9.2.4.2/16/I/061

Projekta budžets: 492 435 EUR

Projekta budžeta sadalījums: 418 569,75 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 73 865,25 EUR Valsts budžeta finansējums

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, to starp aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

Galvenās aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks veikti veselības veicināšanas pasākumi “Reproduktīvās un seksuālās veselības skola” : 
• “Jauno vecāku skola” (padomi, lekcijas, vingrošana); 
• Seksuālās veselības semināri (jauniešiem, riska grupu pārstāvjiem un jauniešu (ar invaliditāti) atbalsta personām); 

Slimību profilakses kampaņas (sirds-asinsvadu veselība, onkoloģija, garīgā un seksuālā veselība.- sasaiste ar tematiskajām dienām pasaulē). 

“Veselības nometnes” Bauskas novada iedzīvotājiem un skolēniem, uzsverot fizisko aktivitāšu lomu sirds-asinsvadu veselības uzlabošanā, garīgās veselības lomu dzīves kvalitātes nodrošināšanā, informējot par iespējām veikt onkoloģisko saslimšanu profilaksi. 

“Veselīga uztura skola”: 
• Mazo pavāriņu skola” 
• Veselīga uztura meistarklases Bauskas novada iedzīvotājiem 
• Pasākums “Esi gudrs, būsi vesels!” 
• Informatīvas lekcijas/semināri izglītības iestādēs. 

Projekta ietvaros tiks organizēts vienreizējs pasākums skolēniem "Esi gudrs - būsi vesels", kā mērķis ir pārbaudīt iegūtās zināšanas, atsvaidzināt semināros apspriestās tēmas, uzlabot skolēnu savstarpējo sapratni un sadarbību. 

Pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai (regulāras nodarbības gan pagastos, gan Bauskas pilsētā, ūdens aerobikas nodarbības u.tml.); 

“Bauskas sporta un veselības nedēļa” (ikgadēji rudenī) ietverot gan veselības veicināšanas, gan slimību profilakses aktivitātes visā novadā. 

“Garīgās veselības skola”:
• Motivācijas grupas senioriem par garīgās veselības attīstību, dzīves pārmaiņu pieņemšanu;; 
• Darba grupas bērniem un jauniešiem par empātiju, uzvedības traucējumiem, sevis izprašanu; 
• Dabas vides estētikas nodarbības bērniem (aktivitātes ar dabas materiāliem); 
• Onkoloģisko pacientu atbalsta grupas nodarbības 
• Semināri jauniešiem par huligānismu un ētikas normu ievērošanu. 

Atkarību profilakses aktivitātes: 
• semināri skolās jauniešiem. 

Īstenošanas laiks: 13.06.2017.-31.12.2023.

Koordinātors: Ilze Puķāne (projekta vadītāja)

Kontaktinformācija: tālr. 25622180, e-pasts: ilze.pukane@bauska.lv


Publicitāte

Noslēdzies veselības veicināšanas projekts

19.09.2023.


Pieteikšanās: https://forms.gle/bsWkfqdjtA9VdkBm8

01.08.2023.

Veselības diena


 01.08.2023.

vingrošana


01.08.2023. 

dzemdības


01.08.2023.

vecāki


01.08.2023.

uzturs

 


01.07.2023.

Veselība jūlijs 2023


01.07.2023. 

Veselība jūlijs 2023

 


01.07.2023.

Veselība jūlijs 2023


01.07.2023.
 

Veselība jūlijs 2023

 


01.06.2023.

Veselības diena


 

01.06.2023.

veselība


22.05.2023.

nometne

 


02.05.2023.

maijs


02.05.2023.

nometne bērniem


02.05.2023.

Vecāku skola


02.05.2023.

Seniori


02.05.2023.

uzturs


03.04.2023.

aprīlis


03.04.2023.

nūjošana


03.04.2023.

sirds


03.04.2023.

seniori


03.04.2023.

vecāki


03.04.2023.

aerobika


03.04.2023.

meistarklase


03.04.2023.

Seniori


01.03.2023.

veselība


01.03.2023.

veselība


01.03.2023.

nometne bērniem


01.03.2023.

Vecāku skola


01.03.2023.

nometne bērniem


01.03.2023.

veselība


21.03.2023.

No 14.līdz 16.martam Bauskas Valsts ģimnāzijas telpās Veselības veicināšanas projekta ietvaros tika īstenota nometne bērniem “Ja gribam, tad varam”. Nometnē piedalījās bērni vecumā no 11-15 gadiem

Šajās dienās bērni no rītiem aktīvi sportoja, kopā ar neatliekamās palīdzības ārstu apguva prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, kopā ar sociālo pedagogu iedziļinājās šobrīd aktuālajā atkarību tēmā, kā arī klausījās biedrības "Papardes zieds" lekciju par pubertāti. Papildus lekcijām jaunieši kopīgi gatavoja maltīti launagam, kā arī devās izzinošā pastaigā pa Bausku ar ekskursiju Bauskas TIC. Kopīgi tika spēlētas dažādas spēles un notika darbošanās radošās darbnīcās. Par cik pusaudžu vecums ir laiks, kad bērni sāk domāt par profesijas izvēli, visu nometnes laiku jaunieši tika aicināti uzdod jautājumus par profesiju visiem lektoriem. Vislielāko sajūsmu un interesi sagādāja pārsteigums no Valsts Ieņēmumu Dienesta muitas pārvaldes - 2 kinologi ar saviem četrkājainajiem draugiem, kuri iepazīstināja ar savu ikdienu suņu dresēšanā un rādīja paraugdemonstrējumus, kā suņi meklē dažādas aizliegtās vielas.

pirmā palīdzība

nometne

pastaiga

kinologs

Interese par nometni bija liela un uz to pieteicās maksimālais bērnu skaits: 30.

Nometnes organizētāji biedrība “Veselīga dzīvesveida skola”.

Aktivitāte īstenota projekta: “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/061 ietvaros.


01.02.2023.

veselība


01.02.2023.

veselība


01.02.2023.

veselība


02.01.2023.

janvāris


02.01.2023.

veselibas diena

 


02.01.2023.

ūdens

Pieteikšanās: 

 


02.01.2023.

 

bezmaksas


02.01.2023.

Seniori

 


02.01.2023.

uzturs

Atvērt konfigurācijas opcijas

01.08.2023.

Veselības diena


 01.08.2023.

vingrošana


01.08.2023. 

dzemdības


01.08.2023.

vecāki


01.08.2023.

uzturs

 


01.07.2023.

Veselība jūlijs 2023


01.07.2023. 

Veselība jūlijs 2023

 


01.07.2023.

Veselība jūlijs 2023


01.07.2023.
 

Veselība jūlijs 2023

 


01.06.2023.

Veselības diena


 

01.06.2023.

veselība


22.05.2023.

nometne

 


02.05.2023.

maijs


02.05.2023.

nometne bērniem


02.05.2023.

Vecāku skola


02.05.2023.

Seniori


02.05.2023.

uzturs


03.04.2023.

aprīlis


03.04.2023.

nūjošana


03.04.2023.

sirds


03.04.2023.

seniori


03.04.2023.

vecāki


03.04.2023.

aerobika


03.04.2023.

meistarklase


03.04.2023.

Seniori


01.03.2023.

veselība


01.03.2023.

veselība


01.03.2023.

nometne bērniem


01.03.2023.

Vecāku skola


01.03.2023.

nometne bērniem


01.03.2023.

veselība


21.03.2023.

No 14.līdz 16.martam Bauskas Valsts ģimnāzijas telpās Veselības veicināšanas projekta ietvaros tika īstenota nometne bērniem “Ja gribam, tad varam”. Nometnē piedalījās bērni vecumā no 11-15 gadiem

Šajās dienās bērni no rītiem aktīvi sportoja, kopā ar neatliekamās palīdzības ārstu apguva prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, kopā ar sociālo pedagogu iedziļinājās šobrīd aktuālajā atkarību tēmā, kā arī klausījās biedrības "Papardes zieds" lekciju par pubertāti. Papildus lekcijām jaunieši kopīgi gatavoja maltīti launagam, kā arī devās izzinošā pastaigā pa Bausku ar ekskursiju Bauskas TIC. Kopīgi tika spēlētas dažādas spēles un notika darbošanās radošās darbnīcās. Par cik pusaudžu vecums ir laiks, kad bērni sāk domāt par profesijas izvēli, visu nometnes laiku jaunieši tika aicināti uzdod jautājumus par profesiju visiem lektoriem. Vislielāko sajūsmu un interesi sagādāja pārsteigums no Valsts Ieņēmumu Dienesta muitas pārvaldes - 2 kinologi ar saviem četrkājainajiem draugiem, kuri iepazīstināja ar savu ikdienu suņu dresēšanā un rādīja paraugdemonstrējumus, kā suņi meklē dažādas aizliegtās vielas.

pirmā palīdzība

nometne

pastaiga

kinologs

Interese par nometni bija liela un uz to pieteicās maksimālais bērnu skaits: 30.

Nometnes organizētāji biedrība “Veselīga dzīvesveida skola”.

Aktivitāte īstenota projekta: “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/061 ietvaros.


01.02.2023.

veselība


01.02.2023.

veselība


01.02.2023.

veselība


02.01.2023.

janvāris


02.01.2023.

veselibas diena

 


02.01.2023.

ūdens

Pieteikšanās: 

 


02.01.2023.

 

bezmaksas


02.01.2023.

Seniori

 


02.01.2023.

uzturs

01.12.2022.

bauska

01.12.2022.

decembris iecava vecumnieki

01.12.2022.

Vecāku skola

01.12.2022.

vingrošana

01.11.2022.

novembris

01.11.2022.

nenotiks

01.11.2022.

uzturs

01.11.2022.

sniori un sievietes

01.11.2022.

seja

01.11.2022.

Vecāku skola

01.10.2022.

novembtris

01.10.2022.

aerobika

01.10.2022.

Vecāku skola

01.10.2022.

veselibas diena

01.10.2022.

veselibas diena

01.10.2022.

lutere

01.09.2022.

septembris bauska

 


01.09.2022.

iecava vecumnieki

01.09.2022.

Vecāku skola

 


01.09.2022.

velorudens

01.09.2022.

 

uzturs

01.08.2022.

bayuska

01.08.2022. 

bauskas novads

 


01.07.2022.

jūlijs

 


01.07.2022.

uzturs

01.07.2022.

Vecāku skola

01.06.2022. 

vecāku skola

 


03.01.2022.

zoom janvāris

 28.03.2018.

Apr%C4%ABlis%202018_labots.JPG

01.03.2018.

Marts.JPG

01.02.2018.

Febru%C4%81ra%20grafiks%202018.JPG

02.01.2018.

m%C4%81jas%20lapao%20(002).JPG

 

 

Vesel%C4%ABbas%20diena%2011_12_2017.jpg

 

 

Mammu%20diena%20Me%C5%BEotn%C4%93.jpg

 

Mammu%20diena%20D%C4%81vi%C5%86os.jpg

 

Insulta%20diena.jpg

 

Copy%20of%20Mammu%20diena%20Brunav%C4%81.jpg

 

fizisk%C4%81s%20aktivit%C4%81tes(1).JPG

31.01.2017.

Apstiprina Eiropas Sociālā fonda projektu par veselības veicināšanu un slimību profilaksi

Lieliski jaunumi veselības veicināšanas jomā ir nesen apstiprinātais Bauskas novada pašvaldības projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei".

Tas ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts, kuru plānots īstenot no 2017.-2019. gadam.  

Projekta kopējais budžets 293 315 EUR, no kā 249 317,75 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 43 997,25 EUR Valsts budžeta finansējums.

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim

 

Projekta mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, to starp aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

Projekta ietvaros tiks veikti veselības veicināšanas pasākumi “Reproduktīvās un seksuālās veselības skola” :

 • “Jauno vecāku skola” (padomi, lekcijas, vingrošana);
 • Seksuālās veselības semināri (jauniešiem, riska grupu pārstāvjiem un jauniešu (ar invaliditāti) atbalsta personām);

Slimību profilakses kampaņas (sirds-asinsvadu veselība, onkoloģija, garīgā un seksuālā veselība.- sasaiste ar tematiskajām dienām pasaulē).

“Veselības nometne” Bauskas novada iedzīvotājiem (īpaši senioriem, uzsverot fizisko aktivitāšu lomu sirds-asinsvadu veselības uzlabošanā, garīgās veselības lomu dzīves kvalitātes nodrošināšanā, informējot par iespējām veikt onkoloģisko saslimšanu profilaksi).

“Veselīga uztura skola”:

 • “Mazo pavāriņu skola”
 • Veselīga uztura meistarklases Bauskas novada iedzīvotājiem
 • Veselīga uztura pagatavošana riska grupām (maznodrošinātajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, meistarklase jaunajiem/topošajiem vecākiem)
 • Veicināta izglītības iestāžu iesaiste Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā
 • Pasākums “Esi gudrs, būsi vesels!”
 • Informatīvas lekcijas/semināri izglītības iestādēs.

Pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai (katrā pagastā dažādu aktivitāšu paraugdemonstrējumi, regulāras nodarbības, dalība “Latvijas Veselības nedēļā”);

“Bauskas sporta un veselības nedēļa” (ikgadēji rudenī) ietverot gan veselības veicināšanas, gan slimību profilakses aktivitātes visā novadā.

“Garīgās veselības skola”

 • Motivācijas grupas bezdarbniekiem;
 • Darba grupas bērniem un jauniešiem par empātiju, uzvedības traucējumiem, sevis izprašanu;
 • Semināri senioriem par garīgās veselības attīstību, dzīves pārmaiņu pieņemšanu;

Atkarību profilakses aktivitātes:

 • Pasākums “Maini cigareti pret….”;
 • Aktivitātes sadarbībā ar jauniešu organizācijām- darba grupas, semināri par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību.

Lai izvērtētu aktivitātes, tiks veiktas aptaujas, apkopoti iesaistīto speciālistu viedokļi/ieteikumi – tiks veikts pētījums. Tiks organizēts vienas dienas seminārs pašvaldības darbiniekiem “Veselības veicināšana Bauskas novadā” ar mērķi radīt izpratni par nepieciešamību integrēt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus visās pašvaldības darbības jomās.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste