Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ergoterapeita pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ergoterapeita pieejamību, lai sekmētu personas sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz atjaunošanos.

Pakalpojums ietver:

  1. individuālas konsultācijas, nodarbības atbilstoši personas vajadzībām;
  2. sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā;
  3. konsultācijas ikdienas aktivitāšu un pašaprūpes apmācībās pie smagām saslimšanām, traumām;
  4. konsultācijas par vides pielāgošanu un tehniskajām palīgierīcēm.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir I un II grupas invalīdiem, personām pēc smagām saslimšanām. Konsultācijas vai apmācības klientu radiniekiem vai aprūpētājiem par pārvietošanos no virsmas uz virsmu, grozīšanu vai mobilizēšanu gultā.

Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Bauskas novada administratīvajā teritorijā vai personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Pakalpojuma apstrāde

Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar sociālā darba speciālista nosūtījumu – konsultāciju vai nodarbību kursa veidā personām līdz 10 reizēm/nodarbībām gadā.

Pakalpojuma saņemšana

Par pakalpojuma saņemšanu sazināties ar Sociālo dienestu.

Uzziņas par pakalpojumu

Oksana Bartkeviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums / DEĀVK pieprasījums vides novērtēšanai
oksana.bartkevica [at] bauskasnovads.lv

Dace Ludiņa

Vecākā sociālā darbiniece sociālo pakalpojuma nodaļā
dace.ludina [at] bauskasnovads.lv