Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ģimeniski pietuvinātā vidē.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Iesniegumam pievieno:

  1. ģimenes ārsta izziņa;
  2. psihiatra atzinums;
  3. citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pakalpojuma apstrāde

Pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, pakalpojums tiek nodrošināts bērniem un jauniešiem vecumā no 2–18 gadiem, izņemot bērnus ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērnus ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērnus ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pakalpojuma saņemšana

Par pakalpojuma saņemšanu sazināties ar Sociālo dienestu.

Uzziņas par pakalpojumu

Daiga Supe

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
daiga.supe [at] bauskasnovads.lv

Kristīne Brūvele

Vadītājas vietniece sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos
kristine.bruvele [at] bauskasnovads.lv