Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt pakalpojumu personai, kurai sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu. Pakalpojums ietver mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, pensijas vecuma personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras nevar veikt savu personisko aprūpi un/vai dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas iespēju.

Pakalpojums personai tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis pakalpojuma sniegšanas vietā uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma maksa tiek noteikta atbilstoši Bauskas novada domes apstiprinātajam maksas pakalpojuma cenrādim.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek nodrošināts:
  1.Rūpniecības ielā 7, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;
  2."Saulaine 10’’, Saulainē, Rundāles pagasts, Bauskas novads;
  3.‘’Gaismas’’, Svitenes pagasts, Bauskas novads;
  4.Baldones iela 65, Iecava, Bauskas novads.

Uzziņas par pakalpojumu

Kristīne Brūvele

Vadītājas vietniece sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos
kristine.bruvele [at] bauskasnovads.lv

Dace Ludiņa

Vecākā sociālā darbiniece sociālo pakalpojuma nodaļā
dace.ludina [at] bauskasnovads.lv