Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Krīzes istabas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā, lai palīdzētu atgūt fizisko un psihisko veselību, spēju integrēties sabiedrībā, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju un zināšanu attīstīšanu.

Pakalpojumu ir tiesības saņemt pilngadīgai personai vai ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā nelaimes gadījuma vai sociālo problēmu dēļ.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pakalpojuma saņemšana

Par pakalpojuma saņemšanu sazināties ar Sociālo dienestu.

Uzziņas par pakalpojumu

Kristīne Brūvele

Vadītājas vietniece sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos
kristine.bruvele [at] bauskasnovads.lv

Dace Ludiņa

Vecākā sociālā darbiniece sociālo pakalpojuma nodaļā
dace.ludina [at] bauskasnovads.lv