Statuss:
Īstenošanā
[--0[-0[[[

Projekta nosaukums: “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!” (Green Secrets)

Projekta numurs: LL-000126

Projekta programma/SAM: Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021. - 2027. gadam. Vairāk informācijas: www.latlit.eu

Projekta budžets: 740 810,12 EUR
Projekta budžeta sadalījums: Programmas finansējums 592 648,09 (80%), nacionālais finansējums 148 62,03 EUR
 

Projekta kopējais finansējums Bauska novada pašvaldībai - 237 381,25 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums 189 905,00 EUR (80%)
Bauskas novada pašvaldības finansējums 10% - 23 738,13 EUR
valsts līdzfinansējums 10% - 23 738,12 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir paplašināt ilgtspējīga un zaļā tūrisma iespējas Latvijas–Lietuvas pārrobežu reģionos, ieviešot kopīgo ceļojumu maršrutu “Zaļie un sajūtu noslēpumi” un nodrošinot daudzveidīgas atpūtas iespējas Zemgales un Žemaitijas reģionu dabas un pilsētvidē.

Galvenās aktivitātes:

  1. Zaļā labirinta izbūve – labiekārtojuma objekta Iecavas muižas pils kontūru iezīmēšana dabā;
  2. Objekta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība;
  3. Objekta atklāšanas pasākums;
  4. Jauna tūrisma maršruta izstrāde ietverot visu partneru izbūvētos/ierīkotos objektus;
  5. Testa brauciena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām organizēšana pa vietām un teritorijām, kas atzītas par piemērotām cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

Projekta vadošais partneris: Žemaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija (LT)

Projekta partneri: Bauskas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība (LV), Jonišķu tūrisma un biznesa informācijas centrs, Dabas mantojuma fonds (LT)

Īstenošanas laiks: 01.02.2024. - 31.01.2026.

Projekta koordinatore:

Ineta Bramane

Vecākā projektu vadītāja
ineta.bramane [at] bauskasnovads.lv

Publicitāte:

Projekta vizualizācija