Mēnešalga:
1310 EUR
Bankas / Apdrošināšana / Finanses/Grāmatvedība
Darba vieta: Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

„Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina pieteikšanos uz  Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomista amata vakanci (uz noteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

-          piedalīties pašvaldības ikgadējā budžeta projekta un budžeta grozījumu sagatavošanā;

-          izvērtēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību iesniegtās budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes;

-          analizēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžeta izpildes rādītājus, regulāri kontrolēt  līdzekļu izlietojuma atbilstību  apstiprinātajām budžeta tāmēm;

-          pārbaudīt izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifikāciju finansiālos posteņus; 

-          sadarbībā ar pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem veikt sniegto maksas pakalpojumu izvērtējumu un izcenojumu aprēķināšanu;

-          sagatavot finanšu aprēķinus un veikt datu analīzi;

-          sagatavot informatīvos materiālus un atbildes vēstules par kompetencē esošiem jautājumiem;

-          sniegt konsultatīvu un metodoloģisku palīdzību pašvaldības iestādēm budžeta pieprasījumu sagatavošanas un izpildes nodrošināšanas jautājumos, kā arī lēmuma projektu un pielikumu sagatavošanā jautājumos, kas saistīti ar finansēšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Prasības pretendentiem:

-          vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas vai finanšu jomā;

-          vismaz 2 gadu darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā valsts pārvaldes institūcijās budžeta, ekonomikas un finanšu jomā;

-          pieredze pašvaldības darbā budžeta, ekonomikas un finanšu jomā tiks vērtēta kā papildu priekšrocība;

-          normatīvo aktu finanšu un budžeta jomā pārzināšana un prasme to piemērošanā;

-          zināšanas pašvaldības budžeta plānošanā un uzskaites jautājumos;

-          prasme pielietot savas zināšanas ekonomisko un finanšu aprēķinu veikšanā, spēja patstāvīgi analizēt finanšu informāciju, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus;

-          pieredze darbā ar budžeta plānošanas un finanšu vadības programmatūrām;

-          prasme darbā ar elektronisko dokumentu aprites sistēmām;.

-          teicamas prasmes darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

-          spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

-          darba attiecības uz noteiktu laiku (paredzamais laiks līdz 19.09.2024.);

-          darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 1310;

-          sociālās garantijas.

 

Pretendentam jāiesniedz:

-          motivētu pieteikuma vēstuli;

-          dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

-          izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-          citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu, norādot “Pieteikums Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomista amatam”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: personals@bauskasnovads.lv.

Uzziņām - Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja Ilona Spurķe, tālr. 63922257, ilona.spurke@bauskasnovads.lv .

 

Pieteikums jāiesūta līdz 2024. gada 5. martam.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā:

https://www.bauskasnovads.lv/lv/personas-datu-apstrades-pazinojums

Pretendentiem jāpiesakās līdz