Mēnešalga:
1226 EUR
Cita
Darba vieta: Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Baldones iela 65, Iecava, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
 • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
 • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • labas komunikācijas prasmes, empātija;
 • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
 • izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
 • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
 • izvērtēt ģimeņu sociālo situāciju, veikt vajadzību, resursu un sociālo problēmu noteikšanu, sadzīves apstākļu apsekošanu;
 • veidot klientu lietas, strādāt informācijas sistēmā SOPA;
 • veikt risku izvērtējumu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • sastādīt intervences plānus;
 • sagatavot atzinumus bāriņtiesai u.c. institūcijām pēc pieprasījuma;
 • sagatavot lēmumu projektus;
 • informēt klientus par pieņemto lēmumu;
 • strādāt ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS);
 • veidot starpprofesionālu un starpinstitucionālo sadarbību.

Piedāvājam:

-          darba attiecības uz nenoteiktu laiku;

-          mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1226 EUR;

-          sociālās garantijas;

-          veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

-          atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

-          darba vietu labiekārtotās telpās;

Pieteikties: inese.kalnina@bauskasnovads.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz